Ty naše limity

Je firma limitována limity jejích zaměstnanců? Je naším limitem, to co je v naší hlavě, nebo spíš to, kde vidí naše limity ostatní?

Čo sú vlastne tie limity? Sú ovplyvnené predovšetkým našimi vedomosťami, skúsenosťami, schopnosťami a zručnosťami. No na druhej strane, ak hovoríme o našich teoretických možnostiach, teda čo môžeme ešte viac dosiahnuť, tak musíme brať do úvahy aj túžbu a chcenie veci meniť k lepšiemu. Dosahovať lepších výsledkov. Rýchlejších a kvalitnejších. A nakoniec, musíme brať do úvahy aj vieru to dosiahnuť. Vieru, alebo, ak chcete, presvedčenie, že to dokážeme.

Určujúcimi limitmi sú skôr tie naše vlastné, ktoré máme zafixované vo svojom podvedomí, či vedomí, alebo skôr tie, ktoré nám určujú iní, akoby zvonka? Myslím si, že aj jedno, aj druhé. Bude záležať od typu osobnosti, ako s tým vieme narábať. Niekomu viac verí okolie, než on sám. A u iného to bude naopak.

A ako je to teda s tou firmou? Poznáte tú manažérsku pravdu, že každá firma je tak silná, ako je silná jej najslabšia časť. Takže, áno, tie naše limity, resp. nás ľudí tvoriaci tím tej ktorej firmy, alebo spoločnosti bude určovať silu  a limity tej firmy. Pokiaľ sme však typovo skôr tí, ktorí si menej veria, než im verí okolie, tak to bude pre firmu zlé a tak aj limity celej firmy budú nižšie a menšie. Naopak firma, ktorá má ľudí, ktorí si veria a túžia posúvať svoje schopnosti, vedomosti, zručnosti, teda limity, bude úspešnejšia.

Potom nám však z toho vychádza, že firma, ktorá má ľudí, ktorí si veria, a túžia dosiahnuť viac a viac a stále budú posúvať svoje limity aj keď napr. nebudú disponovať potrebným backgroundom, bude úspešnejšia. Nie je to však úplne pravda. Môže byť úspešnejšia, ale iba dočasne a prechodne. Úspešnejšia bude tá, ktorá má ľudí, ktorí si veria, túžia posúvať hranice, ale zároveň sú skromní a vedia, že úspech sa nedostaví zo dňa na deň. Že podnikanie skrátka nie je o zázrakoch, ale o tvrdej práci. A potom je už de facto jedno, ako vás vidí konkurencia, alebo ľudia zvonka. Pokiaľ ste naozaj kvalitní a zároveň skromní, úspech a výsledky sa dostavia a okolie vás postupne začne vnímať vážne, dôverovať vám a budú cítiť potenciál rastu.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář