To naše učení se…

Opět se vracím k tématu „učení“, respektive k naší schopnosti a neschopnosti se učit. Nebo spíše dovednosti potřebné k tomu, abychom se uměli učit.

Ak hovoríme o učení sa, mali by sme skôr mať na mysli zručnosť potrebnú k tomu, aby sme sa niečomu priučili. Vraciam sa opäť k téme hlavne z dôvodu, že sa pravidelne robí testovanie piatakov, deviatakov a každé tri roky testovanie zručností a schopností, alebo skôr kompetencií 15. ročných žiakov, tzv. PISA. (Programme for International Student Assessment.)

O čo v testovaniach ide? Okrem zisťovania úrovne určitých vedomostí sa zisťujú  zručnosti, ako napr. tvorivosť, invencia, schopnosť tímovej práce, nájdenia konsenzu, schopnosť zapojiť sa do riešenia, hľadať inovačné prístupy, porozumenie textu, kontextovosť chápania…

A naše deti nedosahujú dobré výsledky. Žiaľ,  napr. v testovaní PISA nedosahujú ani mierne podpriemerné výsledky. Posledne skončili totiž na posledných miestach. Výsledkom je, že sa začne hľadať vinník. Samozrejme u detí. Neočakávam, že sa  budú analyzovať postupy učenia realizované v školách a kvalita samotných pedagógov.

Tieto neblahé výsledky našich žiakov sa už pravidelne opakujú a zatiaľ sa to riešilo iba tým, že deti sa zaťažia ešte väčším množstvom učiva. No, lenže tento postup  bude mať za následok pravdepodobne ešte horší výsledok v najbližšom testovaní.

Žiak by mal byť najprv partnerom učiteľa. Žiak by mal dostať priestor na formulovanie svojej vlastnej definície v prípadoch nezmyselného memorovania poučiek. Nemal by byť trestaný za veci, ktoré neurobil úmyselne. Viac by sa malo pracovať v skupinách. Viac by sa mali robiť projekty. A hlavne: neutvrdzovať deti v tom, že iba jeden postup je správny… To, čo sa robí v našom klasickom školstve nie najlepšie, je už tak veľa, že by ste nemali chuť čítať článok pre jeho veľký rozsah…

Keď tak premýšľam, tie naše pedagogické fakulty, zdá sa, že v mnohom už potrebujú porozhliadnuť sa po svete…Čo myslíte…? Teda, ani nie fakulty, ale pedagógovia na nich a štátni úradníci, ktorí ovplyvňujú kvalitu škôl…A tak sa musíme učiť ako sa učiť, všetci…mladí, či starí…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Wixphoto.com,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář