To jsme nečekali?

Krízím jsme se na našich stránkách venovali ve více  článcích. Ale válečný konflikt? Dalo se to čekat?

Tak je to tu: vojenský konflikt neďaleko našich hraníc, ktorý sa dotýka všetkých oblastí života, spoločnosti, podnikania.

Ja sa v článku zameriam výhradne na podnikanie a riadenie. Opäť, ako už veľa razy v krízach prechádzajú firmy na krízové riadenie. Snažia sa minimalizovať dopady krízy a nejako to mať pod kontrolou.

Ktoré firmy najviac doplácajú na aktuálny stav? Tie, ktoré sa spoliehali na nemenné vzťahy. Na export a import orientovaný na jednu krajinu. Tie firmy, ktoré málo diverzifikovali. A hlavne tie firmy, ktoré nepracovali s rizikami a ich riadením v čase kríz.

Opäť sa raz ukázalo, aké je dôležité mať na pamäti hore uvedené a zároveň mať schopnosť, alebo , podnikateľský inštinkt pre trvácnosť a udržateľnosť. Možno viaceré obchodné vzťahy mali viaceré úzke hrdlá, no pohodlie a nakoniec možno aj naivita spravila svoje a biznis takpovediac odsúdila do nenávratna.

A potom ešte tak často spomínaná kultúra. Ak niekto vsádzal pri obchodovaní smerom na východ práve na ňu, tak sa mýlil. A bude ho to stáť, v nejednom prípade, aj ukončenie podnikania. Zavretie fabriky a masové prepúšťanie. Alebo sa nejakým spôsobom vynájsť a pokračovať  s nejakými stratami  a poučením.

Minule som písal o Occamovej britve v podnikaní. Pamätáte si na rok 2014? Už vtedy a samozrejme aj viac razy predtým sa nám potvrdzovalo, že nie je najrozumnejšie sa orientovať výlučne na tento trh.

Ale áno, niektoré firmy budú z toho profitovať. Napr. zbrojárske. Alebo, a to je ten kvalitatívne úplne iný príklad, totiž tí, ktorí sú subdodávateľmi pri pomoci utečencom a pod. Aj keď tu pôjde viac o vyslanie dobrých signálov a vidina profitu v budúcnosti možno práve na základe toho, čo sa teraz spraví nezištne.

Čo mi z toho vychádza, ako dôležité a určujúce? Vždy mať na pamäti udržateľnosť, diverzifikáciu, kultúru, teda vedieť stáť na tej správnej strane barikády. Nie z vypočítavosti, ale z presvedčenia…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, StuartMiles,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář