To je etický problém II.

Pokračuji ve výpočtu dalších možných původců poklesu etických přístupů a etiky jako takové v podnikání:

  • Rutina v manažérskych postupoch: ak stále viac prevláda typ vedenia, ktorý zabúda na človeka, a má na pamäti iba splnenie úloh a čísla.
  • Štát ako záujmová strana: stále viac bude do podnikateľského prostredia zasahovať štát. Možnou príčinou je potreba mať stále pod kontrolou toky peňazí, informácií…a z toho plynie pre ňu moc.
  • Konkurenčné prostredie: pokiaľ štát bude vytvárať pre určité podnikateľské skupiny úľavy vo forme daní, príspevkov na pracovníkov  a pod., tak sa naďalej bude vytvárať nespravodlivé prostredie.
  • Nerovnaký meter: existencia generálnych odpustkov cez tzv amnestie: zbraňová, daňová…znamená aj pokrivenie hodnotového nastavenie spoločnosti. Do jedného balíka sa takto dostávajú de facto všetci.
  • Dôsledky divokej privatizácie: prerozdelenie majetku po „divokých privatizáciách“, čoho následkom je vlastníctvo a možnosť ovplyvňovania smerovania štátu skupinami, ktorým nejde ani tak o spoločný osoh.
  • Zle nastavené odmeňovanie jednotlivých profesných skupín. A z toho plynúca takmer neexistencia strednej vrstvy.

Všetky tieto body viac, či menej, sú determinované desaťročiami socialistického vývoja. Mnohé z toho však už môžeme ovplyvniť. Máme však na to dostatočné zručnosti?


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Eric Yuen,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář