To je etický problém I.

Konstatujeme: etika se nám vytrácí. Je to problém? A proč je tomu tak …?

Skúsim predostrieť možné príčiny, ale zrejme ich bude ešte viac…Ďalšie v najbližšom článku.

  • Technická revolúcia, nerovný vývin: platí to nielen globálne, ale aj na úrovni štátu, či malého spoločenstva, a nakoniec aj firmy: tak napríklad jedno oddelenie dostane nové vybavenie a iné nie…, jedna časť firmy sa sťahuje do moderných priestorov, iná ostáva…A technická revolúcia prináša zmeny hlavne v komunikačných tokoch a tak vznikajú komunikačné bariéry, nedorozumenia a vytráca sa emocionálna zložka komunikácie.
  • Globálne klimatické zmeny: s tým sa spájajú konflikty pre zdroje a následná masívna migrácia. A tá prináša ďalšie riziká mnohokrát využívané na politické ciele.
  • Rýchlo sa meniaci svet, ťažko pochopiteľný: tam, kde je veľa neistoty vzniká potreba svet pochopiť, uchopiť a mať to všetko ako-tak pod kontrolou aj za cenu neetickosti v konaní.
  • Mediálna manipulácia, konšpirácie: ide o manipulatívne techniky a tie sú už v základe neetické. Sú s cieľom dosiahnutia nejakého zisku, výsady a prospechu na úkor pravdy a overených skutočností. Nakoniec je to ľahšia cesta, a my si radi vyberieme tú ľahšiu cestu, hlavne, ak ide o život…
  • Krízy, hybridné vojny: krízy súvisia aj s nerovným vývinom, skokovými zmenami, nerovnosťami zdrojov a šancí. A na riešenia sa využívajú aj tie najneetickejšie postupy, akými sú samotné vojenské konflikty. Obdobou je hybridná vojna.
  • Absencia sebareflexie: nestrácame iba kontrolu nad svetom, ale aj nad sebou samým. Nie je čas? V západnej kultúre je ho akoby stále menej a menej a my strácame čas na seba. Narastá počet depresií a stresových porúch. Aj z nesúladu toho, čo očakávame, a čo nakoniec prichádza. Máme barličku, tú našu vrodenú tendenciu sa preceňovať, a to len preto, aby sme prežili…ale aj to má svoje úskalia v neustálom súťažení. Už od materskej školy…V tom sme naozaj dobrí…

Oná neetickosť v konaní je všade vôkol, až sa zdá, že tak je to v poriadku a tak to má byť. Ale svieti kontrolka vo viacerých hlavách…Kultúra a hodnotové nastavenie. Naša výbava. Ono, stále je to a aj bude o Havlovskej a Sedláčkovskej interakcii dobra a zla…Čo myslíte…?


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář