Tímlíder a kultura

Jaká kultura, takový tímlíder a naopak.

Čo to znamená? Použijem slová S.Sineka: „Zlá kultúra rodí zlých vodcov.“ Zoberme si firmu, alebo aj štátnu organizáciu, či neziskovku, je to nakoniec úplne jedno, kde je „toxická“ kultúra, tak samozrejme bude to mať dopad na celú firmu a na každého jedného člena. Použil som termín „toxická“ schválne, aby som vyjadril nakoľko taká zlá kultúra môže uškodiť.

Firma môže mať na jednej strane dobrý produkt, nakoniec aj konkurenčnú výhodu v očiach zákazníkov, či neziskovka nezištné ciele, ale ak na druhej strane bude niečo divné, až patologické vo vzťahoch, resp. v nastavení hodnôt a pod., tak to prestane fungovať. Skôr, či neskôr. Kolektív sa dostane do tzv. slepej uličky. Pravdepodobne ľudia budú cítiť, že niečo nie je v poriadku, no nebude vôľa k pomenovaniu toho zlého, či divného, čo sa deje.

Ako vôbec vzniká tá zlá kultúra? Postupne po tichu.. Zlé nastavenie procesov, zlý výber ľudí. Nedosiahnuteľný cieľ. Nezrozumiteľná vízia, misia, žiadna stratégia. Áno, to všetko sa podpisuje pod tzv. zlú kultúru. Ale na prvé miesto by som dal zlý výber ľudí. Ak sa stretnú ľudia s rozličným náhľadom na svet, s odlišnými hodnotami, teda s rôznym prístupom k etike, morálke, s rôznou toleranciou k neistote, začne to škrípať. Ozubené kolieska jednoducho nezapadnú do seba.

Napríklad, ak už na začiatku bude menovaný majiteľmi výkonný riaditeľ, ktorý si nie je istý sám sebou, bude robiť všetko preto, aby z každej situácie vyšiel, ako nenahraditeľný. A tak sa spustí celá plejáda patologických situácií a riešení. A naopak, aj ten najkvalitnejší riaditeľ bude mať problém, ak sa budú vyberať ľudia iba povrchne a na prvý úsudok.. Neskôr sa to vráti v podobe nesúrodého tímu, ktorí nevie ťahať za jeden povraz. A tak vznikajú hádky, úskoky, donášania, klamstvá, vydieranie…celá plejáda toxicity…

Ako z toho von? Jednoducho. Pri budovaní tímu myslieť na to, že ide o živý organizmus, kde to musí spoločne fungovať. Kde by to malo do seba zapadať. Lebo bez toho nikdy nenastane rast..


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář