Syndrom vyhoření

Ekonomická prosperita České republiky si bohužel bere svou daň, a to zejména u manažerů na středních a vyšších pozicích. Ve firmách je nutné často podat maximální pracovní výkon, který s sebou přináší celou řadu negativních vlivů až po ten nejzávažnější, a to je lidské zdraví. Je nutné si přiznat, že žijeme v uspěchané době, nemáme dostatek času na rodinu, přátelé, klidnou komunikaci mezi sebou, na své koníčky, dostatečný pohyb a procházky přírodou, které nás chrání před negativními vlivy 21. století. Manažeři, ale i jiné profese tráví v práci příliš času, který není ničím z hlediska odpočinku kompenzován. Dovolená manažerů se až příliš omezuje na kratší pouze několikadenní pobyt nebo jen prodloužený víkendový pobyt. Po čase si tito neodpočinutí manažeři postupně vypěstují chronický stres, který u nich způsobí fatální psychické a fyzické vyčerpání organismu, který nazýváme syndromem vyhoření.

Podle prosincového výzkumu 1. LF University Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice až pětina Čechů, především manažeři, ale i jiné profese například lékaři, učitelé, podnikatelé jím jsou aktuálně ohroženy. V České republice trpí syndromem vyhoření až 40 procent vrcholových manažerů. U takto přetížených manažerů dochází ke změně hodnot, ztrátě motivace, ztrátě pozitivního myšlení a celkovému opotřebení organismu.

Syndrom vyhoření neboli syndrom vyhasnutí, vyhaslosti, vyprahlosti. Existují různé definice například ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u příslušníka pomáhajících profesí nebo vyhoření jako výsledek procesu, v němž lidé velice intenzívně zaujatí určitým úkolem nebo ideou ztrácejí své nadšení, které se shodují v určitých bodech:

 • Jedná se o psychický stav, prožitek vyčerpání.
 • Vyskytuje se zvláště u profesí obsahujících práci s lidmi nebo alespoň kontakt s lidmi a závislost na jejich hodnocení.
 • Tvoří ho řada symptomů především v oblasti psychické, částečně i fyzické a sociální.

Klíčovou složkou syndromu je emoční vyčerpanost, kognitivní vyčerpání a „opotřebení“ a často i celková únava.

 • Všechny hlavní složky syndromu vyhoření vycházejí z chronického stresu.

Nejpodstatnějším znakem je posledně zmiňovaný chronický stres vycházející z pracovní činnosti, který může být doprovázen další zátěží z osobního života, sociálního i fyzikálního okolí atd. Profese je charakteristická vysokými nároky na výkon, bez možnosti delší úlevy a závažnými následky v případě omylu. Výkon takové práce bývá spojen s velkou odpovědností a nasazením, někdy s pociťováním „poslání“ profese.

Vyhoření je tedy důsledek nerovnováhy mezi profesním očekáváním a profesní realitou, mezi ideály a skutečností.

Prevence proti stresu

 • Funkční rodina
 • Pozitivní přátelé
 • Pozitivní postoj a přístup k životu, pozitivní vnímání
 • Postoj k práci – práce nemůže být jediným smyslem v životě člověka
 • Posilovat vnitřní stabilitu
 • Aktivní odpočinek (pohyb) – hýbejte se, při pohybu se do krve uvolňují endorfiny, hormony dobré nálady
 • pasivní odpočinek (zájmy) – nezapomínejte na své koníčky – psychické uvolnění organismu
 • stravujte se správně antistresově – jezte v klidu, ne za pochodu a zařaďte do jídelníčku více ovoce a zeleniny, celozrnné potraviny; dostatek minerálů a vitamínů je důležitý pro naši duševní rovnováhu
 • A zejména – naučte se skutečně odpočívat.

 Spěch, nekončící práce, přesčasy, napětí a neustálý tlak na výkon vede k chronickému stresu. Musíme si uvědomit, že i manažer je jen člověk, který si zaslouží kvalitní a pravidelný odpočinek. Naučme se proto také odpočívat!

 Čerpáno a použito:

 1. Otevřená encyklopedie Wikipedie – syndrom vyhoření
 2. Vlastní zkušenosti z lektorské práce.

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, rawpixel,

freerangestock

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář