Sullivanovo pravidlo

…alebo, či stojí za to riskovať osem životov pre záchranu jedného? Vychádzajúc z filmovej klasiky, kde osemčlenný oddiel kpt. Millera dostane rozkaz zachrániť vojaka Ryana Sullivana (vo filme S. Spielberga.)

Ak si to prenesieme do manažmentu, tak sa nám hneď a zaraz otvoria viaceré oblasti firemného, či tímového jestvovania. Hodnoty, hierarchia hodnôt, kultúra, nenahraditeľnosť člena tímu, stratégia, a nakoniec generálny cieľ. Až sa mi zatočila hlava z toho, že ak sa firma dostane do takejto situácie, je tak veľa v hre.

Je to však naozaj tak? A od čoho bude predovšetkým závisieť to, ako sa k riešeniu takejto situácie, ako tím, firma postavíme? Na prvom mieste bude firemná kultúra, hodnotové nastavenie, ktoré ale máme skutočne vo svojich hlavách. Ak aj stratégia, čo je po väčšine viac na papieri, ako v hlavách, bude hovoriť o tom, že na prvom mieste je osoh celého tímu a až potom jednotlivca, tak v takejto vyhrotenej situácii budeme aj tak viac konať podľa hodnôt, ktoré máme v hlavách. Áno, teória v ďalšom môže vysvetľovať cez teóriu hier od matematika Nasha, že najlepšie bude pre tím osoh jednotlivca a zároveň aj osoh celého tímu. (Takto mimochodom fungujú tímy v pelotóne cyklistických pretekov.)

Už aj z tohto vidíme, že ako je dôležité stavať stratégiu na kultúrnych hodnotách, ktoré nosia jednotlivci tímu vo svojich hlavách. Ak tam  nie je súlad, stratégia sa rozpadne pri každej vyhrotenej situácii.

Prenesene, ak by som mal družstvo, alebo čatu vojakov, z ktorých viacerí si hľadia iba svojho, majú strach o vlastné prežitie, majú napr. nízku toleranciu k neistote, sú napr. viac egocentrickí, sú demoralizovaní bolesťou a chladom, tak sa mi s nimi bude určite ťažšie zachraňovať nejakého vojaka Ryana.  Tak teda, keď budem mať vo svojom firemnom tíme  ľudí, ktorých dobre nepoznám, teda napr.  mi boli pridelení a máme danú nejakú stratégiu iba na papieri, tak sa mi pravdepodobne tá stratégia nepodarí naplniť.  Totiž, zákonite vznikne nesúlad medzi stratégiou a hodnotovým nastavením ľudí.

No dobre, to je jeden uhol pohľadu. Ten ďalší bude hovoriť o zastupiteľnosti, resp. o tom, čo je viac, zachraňovať jedného, alebo tím?, ak môže padnúť celá firma. Zdravá firma by však mala byť nastavená tak, že každý jeden je zastupiteľný, aj keď to vyzerá byť na prvé prečítanie drsné.

Neviem, ako by som sa správal v situáciách, kde ide naozaj o život, no vo firme môže ísť tiež o život, ak pre jedného člena padne celá firma. Čo myslíte? V každom prípade je tu ešte Nashova teória hier.  No ruku na srdce, je však nejaký čas vymýšľať postupy v takej vyhrotenej situácii? a stihnúť ešte myslieť na to čo by boli dobré pre jednotlivca a zároveň pre celý tím. Áno je čas, ak na to myslíme dopredu vo svojej stratégii….Keď už niekoho obrazne povedané zachraňujeme, je už neskoro. Tam to bude už iba o hodnotách, ktoré neoklameme.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Chance Agrella,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář