Status quo

Status quo: hodnota stavu věcí.  Něco, co má za určitých podmínek známky neměnnosti.

Náš vzťah k dosiahnutiu určitej úrovne stavu vecí je určujúci hlavne pri zmluvných vzťahoch, či už obchodných, /napr. kolektívna zmluva/, lebo aj občianskych, /napr. predmanželská zmluva./

Status quo je pre nás niečo, čo sme v minulosti dosiahli a preto, ak sa púšťame do zmeny, chceme onen stav zachovať a meniť veci až mimo neho. Inak povedané, status quo je pri možných zmenách zmluvných vzťahov, alebo pri klasických jednaniach a vyjednávaniach niečo, čo chceme za každú cenu zachovať.

Opäť sa nám tu začnú vynárať kategórie, akými sú risk, istota, bezpečie, pocit výhry  a pod.

Pri tom ako sa púšťame do vyjednávania bude pre nás narušenie doterajšieho stavu vecí vždy určitým nepomerom: v duchu, ak ja ustúpim, tak zákonite strácam a druhá strana získava. Nemusí to tak byť.

Ako však dosiahnuť konsenzus a výhru na oboch stranách pri zdanlivom rozbití status quo? Čo tak hľadať najprv konsenzus v tom, čo obe strany stratia a až následne v tom, čo získajú.1 Chyba sa robí práve v tom, že strany sa najprv upnú na definovanie si zisku, alebo výhody.  A potom je dôležitá úprimnosť. A je vôbec možná pri stratégiách, ktoré nerátajú s výhrou na oboch stranách? Pri nich pravdepodobne nie.

Najvhodnejšie a zároveň výhodné pre obe strany bude, ak svoje status quo, alebo status quo zo svojho pohľadu podlezú a začnú sa pozerať na veci novou perspektívou bez upínania sa na dosiahnutý stav vecí ako na niečo nemenné. A potom bude vhodné sa na veci pozrieť optikou druhej strany.

Inak povedané nikto nechce prísť o to, čo už dosiahol, teda určitej výhody. Ale málokto sa zapodieva novými výzvami, možno výhrami pre obe strany. A tak status quo už ďalej nebude mantrou, ale skôr výzvou.

  1. Kahneman, D., „Myslenie rýchle a pomalé. Bratislava: Aktuell, 2019.

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Chance Agrella,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář