Spolupráce a zájmové strany

Spolupráce a zájmové strany

Už víme, že spolupráce jako taková je v dnešním světě nevyhnutelná. Za určitých podmínek je to nutné i s konkurencí. No jsou tu i jiní a to jsou různé zájmové skupiny. Jak to bude s nimi…?

Áno, v dnešnom svete rýchleho a hlavne dostupného veľkého objemu dát, je spolupráca nevyhnutnosťou. Nemám teraz na mysli kartelové dohody, ktoré diskvalifikujú menších hráčov. Ale ak je už firma v štádiu, že rozmýšľa nad taktikou boja, tak skôr by sa mala rozhodnúť pre spoluprácu, než pre boj…

Okrem jednoznačnej konkurencie sú tu však aj skrytí konkurenti, resp. ďalšie skupiny, organizácie…zoskupenia, štát, kontrolné orgány, ktoré môžeme označiť termínom „záujmové skupiny.“ Totiž každá z onej skupiny má nejaký záujem a na naše podnikanie má nejaký vplyv, viac či menej pozitívny, či negatívny…

Niekto nás kontroluje, niekto usmerňuje, niekto vyberá dane…a niekto naopak môže pomôcť s dátami, radou…usmernením…Niekto sa snaží odkopírovať náš produkt, resp. niekto môže začať súťažiť napr. s dampingovou cenou…

Potom tu môžeme mať ešte aj záujmové skupiny vo vnútri firmy…nejaké oddelenie, ktoré ide akoby proti všetkým…alebo iba nejaká názorová /kultúrna/ platforma ľudí stretávajúca sa na pive po práci…

Každá z týchto skupín, či už mimo, alebo vo vnútri firmy má svoj dôvod vzniku a nejaký potenciál. Patrí to ku podnikaniu a tvorí to nepriamo súčasť firmy. Aké charakteristiky majú práve naše záujmové skupiny závisí napr. od segmentu v ktorom podnikáme, alebo aj od kultúry, ktorú máme vo firme, resp. od typu organizačnej kultúry…typu vedenia…a pod.

A pri tvorbe stratégie zabudnúť na naše záujmové skupiny by bol veľký risk. Nepriamo sa totiž všetky spomenuté záujmové skupiny podieľajú na tvorbe našej stratégie. Samozrejme môžeme si dať na papier hocčo a nepočítať pritom napr. na konkurenciu, či majiteľov, resp. odbory…ale potom veľmi rýchlo sa dostavuje problém v komunikácii, nastáva pokles obratu, a pod., lebo aj tie záujmové skupiny tvoria opäť iba ľudia…


Zdroj obrázku: Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, www.freerangestock.com

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář