Spolupráce a vize

Spolupráce a vize

Je možné spolupracovat a nemít společnou vizi? Spolupracovat pouze proto, že to někdo shora požaduje nebude stačit. Je potřeba tvořit společnou vizi. Spolupráce se pak stává automatickou.

Videl som, na vlastné počudovanie, veľa tímov, ktoré navonok vykazovali známky spolupráce: rozprávali spolu, riešili dielčie problémy spolu…no napriek tomu nepoznali spoločnú víziu. Teda to, čo je akoby za horizontom podnikania vo firme, kde pracujem, resp. ktorú vediem, alebo vlastním.

Sú firmy, kde víziu pozná iba majiteľ, inde iba pár vyvolených a iba malá časť firiem má takú kultúru, že víziu poznajú všetci. Ešte je možné vypozorovať jeden rozdieľ vo vnútri takýchto firiem, totiž, ani v týchto nie je všade pravidlom, že tú víziu zamestnanci môžu kreovať, teda ovplyvňovať  a dokonca aj meniť…Ide hlavne o kompetencie, ktoré sú , alebo nie sú delegované zhora dole, alebo ešte lepšie do strán.

Potom, ak ľudia majú potrebné kompetencie a napr. ja ako majiteľ, alebo ako výkonný riaditeľ nie som presvedčený o svojej neomylnosti, môžem stavať na tímových procesoch a pracovať s víziou firmy.

Myslím si, že aj oní veľkí vizionári mali minimálne nejaký poradný tím od ktorého si nechali radiť…Mám na mysli napr. ľudí zo Silicon valley.

A ak na tomto mieste sa prekvapivo prehupnem do motivácie, kde na popredných miestach je možnosť spolupodielať sa na napredovaní firmy, resp. možnosť rastu, tak ak delegujem právomoci a kompetencie, tak razom môžem mať aj motivovanejších ľudí vo firme. A to bez toho, aby som neustále zvyšoval plat bez očakávaného efektu, že mi človek príde sám od seba a niečo navrhne…

Takže zjednodušene: najprv navyšovať kompetencie so spravodlivým odmeňovaním s možnosťou zasahovania do chodu firmy, a potom spolupráca bude nie cieľom, ale nevyhnutným a automatickým prostriedkom…


Zdroj obrázku: Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, www.freerangestock.com

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář