Síla smyslu

Mám na mysli sílu víry ve smysl toho, co děláme.

Tá je neotrasiteľná a predurčuje nás byť v podnikaní o krok vpred.  Ak vo firme uprednostňujeme potrebu zadefinovať si dôvody pre ktoré danú činnosť robíme, teda sa pokúšame nachádzať zmysel toho čo robíme a zároveň si neustále kladieme otázky, že prečo a zamýšľame sa nad účelom jednotlivých krokov a zároveň si ideme za spoločným cieľom aj v krízových časoch, tak nás to robí silnejšími a prosperujúcejšími. A potom je tu ešte onen dôvod podnikania. Je to iba zisk? Je zisk oným cieľom podnikania, alebo iba prostriedkom vedieť sa postarať o svojich ľudí. O rodinu. Pozdvihnúť spoločnosť, či dokonca krajinu…?

Podľa mňa čím ďalej, tým viac to bude o vnímaní zisku, ako prostriedku k niečomu vyššiemu, čo nás dovedie k zmene k lepšiemu. Ku kvalitatívnemu posunu. K trvácnosti úspechu. A v tom, tam niekde je priestor pre zrod konkurenčnej výhody u našich zákazníkov.

Čo už môže byť viac, než to, že zákazník zachytí to naše každodenné hľadanie a nachádzanie zmyslu aj v bežných obchodných situáciách a u každého z nás. To, či je to prirodzené a či je to jednoducho v nás, zákazník vycíti. A vtedy sa spravidla vracia. Nemusíme byť najlepší, alebo najlacnejší. Stačí, keď budeme vierohodní a presvedčiví. Keď náš príbeh bude reálny, prirodzený a uveriteľný.

Hodnota zmyslu toho, čo robíme bude v sile viery zákazníkov v nás a v náš produkt, či službu. Ak zákazník, čo i len v náznakoch vycíti, že zisk je cieľ a nie prostriedok, tak to máme takpovediac nahnuté.

A nebude to o našej cene. Bude to viac o uveriteľnosti. Preto aj mnoho firiem iba znižovali ceny, až k dampingu a vôbec im to nepomohlo. Zákazníci napriek tomu nepribudli. Práve naopak, z firmou, ktorá to hrá, nechceli mať nič spoločné. Musia cítiť ten náš zmysel a stotožniť sa s našim príbehom.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, rawpixel,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář