Selhání lidského faktoru

Velmi často poslouchám v médiích: „Selhání lidského faktoru.“ Taková milá mantra, za kterou se skryje mnohé a mnohé se tím vysvětlí. Jakože …

Ono, to tak jednoduché zrejme nebude. Túto formulku máme po ruke vždy, keď sa niečo pokazí, teda dopadne to inak, ako sme si naplánovali a želali. Alebo dôjde k niečomu neočakávanému.

Berieme to akosi automaticky. Chápeme: proste zlyhal ľudský faktor. No, ale čo to ten ľudský faktor vlastne je? Je to nejaký súbor, množina charakteristík, ktorým by mal človek disponovať. Poďme však bližšie. Budú to zrejme nejaké charakterové vlastnosti, vedomosti, schopnosti, zručnosti. A v tej našej predstave ľudského faktora, to bude najskôr človek po všetkých stránkach kvalitný.

A ako sa prejaví to zlyhanie? Tak, že v nejakej situácii vykáže znaky, ktoré nebudú korešpondovať s onou všeobecnou podvedomou predstavou kvalitné človeka. V nejakej situácii sa napríklad zmýli, spraví niečo neočakávané /z pohľadu okolia/, zabudne, dostane strach, bude jednať v afekte a pod.

V našej kultúre, mýliť sa nie je ľudské, tak sme si vytvorili mantry, formulky a ľudský faktor a jeho zlyhanie je jedna z nich. Ak by sme s tým zlyhaním „ľudského faktora“ vedeli dopredu rátať, možno by nám tak často k onému zlyhaniu nedochádzalo. Čo myslíte…?


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Eduard Tashtanbenkov,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář