Různorodí zaměstnanci

K rozmanitosti v pracovních týmech se pomalu propracujeme, zda chceme nebo nechceme. Doba to přináší. Doba to vyžaduje …

Už niekoľko rokov je v Európe nárast prisťahovalectva zo severnej Afriky a z Ázie. Kvôli vojnám, nedostatku potravín, zmeny podnebia. Taktiež je tu pohyb ľudí aj vrámci Európy. Viac z východu na západ. Tu pôjde možno viac o vyššie šance uplatnenia sa v západnej časti Európy. Nakoniec aj jednotlivé prisťahovalecké vlny už ovplyvňujú pracovný trh spolu s cestovaním za prácou ľudí z chudobnejších oblastí starého kontinentu.

A tak, či chceme, či nechceme, nevyhneme sa vo svojich firmách s týmto fenoménom. Samozrejme, nájdu sa aj v súčasnosti také organizačné a firemné kultúry, ktoré sa budú snažiť byť akoby mimo tohto trendu. Či už zákonnými ustanoveniami obmedzujúcimi naberať ľudí do práce z prisťahovaleckých prúdov, /príkladom, podľa mňa negatívnym, je Maďarsko/, alebo takou stratégiou, ktorá sa opiera iba o „domácich…“

Snažiť sa silou mocou byť v dnešnej Európe akoby mimo trendu môže mať za následok, že ak aj budeme mať tím zložený iba z domácich ľudí, nebude to zákonite zaručovať jednoliatu kultúru. O to predsa takýmto firmám v prvom rade ide.

Vždy bude viac záležať od jednotlivcov, či si tú ktorú firemnú kultúru zoberú za svoju. Bude záležať od našej stratégie a cieľov. A už menej od farby pleti, pôvodu, vierovyznania, pohlavia ľudí v tíme.

Navštívil som rôznorodé tímy a verte, práve rôznorodosťou vedeli vytvoriť unikátnu a nenapodobiteľnú firemnú kultúru, ktorá mnoho razy bola základom pre odlíšenie sa, a nakoniec aj pre konkurenčnú výhodu. Pamätáte sa ešte na to ako začali  s prevratnou reklamou Benetton na začiatku deväťdesiatych rokov….? /Reklamy si pozrite tu  ./ Je pravda, nie každý sa s tým stotožnil…ale veď nestojíme silou mocou za každého zákazníka…máme predsa svoju cieľovú skupinu, že…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Unsplash,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář