Rizika a rozhodování I.

Tentokrát jsem se zamyslel nad riziky, které jsou při našem rozhodování určující.

Základné riziká. To môžu byť také, ktoré budú pri rozhodovaní sa dávať celkom obstojnú šancu, že v konečnom dôsledku uspejeme. Príkladom môže byť nízky vklad na športové podujatie, kde je šanca na výhru približne pól na pól. Prípadne riziká, s ktorými pri rozhodovaní sa, počítame. Kupujeme ojazdené auto, tak s rizikom, že sa môže objaviť chyba, ktorú sme prehliadli.

Znamená to, že pri rozhodovaní sa, vždy bude prítomná určitá miera neistoty. Kupujeme auto, byt, podávame športku, alebo zavádzame na trh nový produkt.

Teória očakávaného úžitku. Mimochodom ide o známu teóriu z oblasti spoločenských vied, ktorá v skratke hovorí o tom, že pri rozhodovaní sa dávame prednosť tomu, kde predpokladáme na konci nejaký, alebo väčší úžitok. Môžeme si to premietnuť do bežného každodenného rozhodovania sa. Napr. sa rozhodujeme medzi výberom športovej obuvi. Dáme prednosť tej, ak budú v približne rovnakej cenovej hladine, ktorá nám môže priniesť väčší očakávaný úžitok: napr. neopotrebujú sa tak rýchlo, alebo sú ľahšie, a tým pádom sa môžeme v nich pohybovať rýchlejšie a ľahšie a tak pod. A čo tak vo firme? Zoberme si výber zamestnanca. Na konci nám ostali už iba dvaja kandidáti. Nastáva situácia, keď dáme prednosť tomu, pri ktorom očakávame v budúcnosti pre firmu väčší úžitok. Napr. v podobe jeho možnej väčšej lojality a pod.

No dobre, poďme sa vrátiť ku rizikám. Napriek riziku, že to nedopadne podľa našich predstáv podľa teórie očakávaného úžitku siahneme po možnosti, kde predpokladáme úžitok.

Takže, vždy bude prítomná určitá miera neistoty, a my sa vždy budeme riadiť určitou emóciou pri výbere.

No dobre, a čo potom, keď sa rozhodujeme medzi dvoma rizikami, ktoré nám prinesú približne rovnakú neistotu a pri ktorých bude možný úžitok tiež takmer rovnocenný? Bližšie sa môžete zoznámiť s teóriou: Analýza rozhodovania v riziku, /Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk/  tu .

V téme budem ešte pokračovať.

Pri písaní článku mi pomohlo predovšetkým:

  1. Daniel Kahneman, Myslenie rýchle a pomalé, vydalo vydavateľstvo AKTUELL, Bratislava, 2019
  2. vlastná terapeutická prax

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář