Reštart, aké jednoduché!

Dnes to bude nielen o reštarte, ako takom, ale hlavne o publikácii s rovnomenným názvom od autorov: Jason Fried a David Hansson.

Poďme si najprv povedať o téme všeobecne a potom prejdeme ku samotnej publikácii.

Posledné dva, tri, roky nám, mnohým podnikateľom, a nielen nám, ale nakoniec aj bežným rodinám, či dokonca celým spoločenstvám a štátom priniesli do bežného života také množstvo zmien, že onen reštart de facto bol a je nevyhnutným na prežitie.

Na začiatku to bola pandémia, následné skokové zmeny vo firmách a u zamestnancoch, zmena priorít a kultúrnych hodnôt, následná zmena chovania spotrebiteľov, na novo nastavené priority aj u staršej generácie zamestnancov. Ďalej nasledoval vojnový konflikt na Ukrajine, čo de facto zasiahlo primárne celú Európu a neskôr druhotne, cez obmedzenie vývozu obilnín, aj ostatné časti sveta. Išlo hlavne o chudobné časti Afriky, na dovoze obilnín najviac závislé. No a zakončilo sa to infláciou a prudkým nárastom cien energií.

Tak teda, ako s týmto všetkým, čo nás zrazu tak ohrozuje, naložiť? Jednou z metód môže byť reštart. Reštart celých odvetví, firiem, nás, osobný. Prehodnotenie si priorít, cieľov a stratégie obchodovania, alebo to bude vyžadovať aj úplnú zmenu produktov, či zmenu celej orientácie podniku. A tak nás v najbližšom čase bude zachraňovať už nie spotreba, ale efektivita, energetická nezávislosť, hľadanie nových zdrojov a obmedzenie zbytočných nákladov. Firmy, a nakoniec možno aj školy, už v blížiacej sa zime, budú musieť pristúpiť k online vyučovaniu a práce z domu, ale nie už pre pandémiu, ale pre drahé energie.

No a teraz ku samotnej publikácii: „Reštart.“ Autori J. Fried je výkonným riaditeľom web softvérovej spoločnosti  Basecamp a úspešným autorom. D. Hansson je dánskym programátorom a tiež partnerom spoločnosti Basecamp.

Publikáciou sa autori snažia povzbudiť čitateľov, aby k svojim životom, resp. ku svojmu podnikaniu pristupovali novátorsky.  Kapitoly, akými sú napr.: „Začnite v epicentre“, alebo „Vaše odhady nestoja za nič“, či: „Vaši klienti vás môžu prerásť“ svedčia o tom, že autori vedia pracovať s neistotou nových postupov. Že sa v podnikaní neberú príliš vážne, ale naopak, že samotné podnikanie berú vážne. A že si uvedomujú, že s humorom sa dá viac dosiahnuť, no zároveň vedia, že mnohokrát ide až o život. A práve v dnešnom svete prudkých zmien potrebujeme takéto postupy ovládať.


foto: autor

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář