Reklama v pozadí

S reklamou je to problematické. Pravděpodobně ji přijmeme, i když jí nevěnujeme velkou pozornost.

Slovným spojením „na pozadí“ mám na mysli pustený televízor, či rádio, respektíve laptop, ipad, alebo v mobile pustený podcast…alebo aj bilbord a pod. Zákonite nebude platiť, že jednoznačne budem musieť vnímať nejaké médium, aby som reklamu prebral a spracoval. A to  v podobe vytvorenia vzruchu, ktorý sa začne v mojom mozgu predávať ďalej a vytvoria sa nové spoje. Bude stačiť iba pozadie a to reklamné agentúry, resp. iný zadávatelia dobre vedia a rátajú s tým.

Bude záležať na okolnostiach, akou silou ma pozadie reklamy osloví. Či sa vytvorí dostatočný počet synapsií a mne sa objavia spomienky. Alebo dokonca, ak je vnem silný, môžu sa vytvoriť nové spomienky.

Zjednodušene povedané, vplyv reklamy na pozadí bude jednoznačný aj keď ju priamo nevnímam.

Každý z nás má však iný prah pre vnímanie, resp. iný prah pre tvorbu už spomenutých synapsií a následne pre vytvorenie spomienok…Niekomu bude stačiť malý náznak, inému silný a dlhšie trvajúci „oznam“. Ide o tzv. „Krugmanovú krivku odpovede“ v tvare S.  Preto aj, a to ste si zaiste všimli v médiách, najprv reklama na nejaký produkt trvá dajme tomu 30sek, po istom čase sa skráti práve na základe Krugmanovej krivky na 20, neskor na 10, 5…Inak povedané, základom je vytvorenie prvej emócie, /spomienky/, ktoré sa neskôr opätovne objavia a na tom sa stavia celá kampaň. A naostatok to má ekonomický efekt. Tak sa ďalší reklamný čas  môže skracovať a skracovať a je stále lacnejší…

Takto to však funguje aj v negatívnom poňatí. Ak nejaký politik v minulosti nejakým spôsobom zlyhal, vždy pri každom novom pokuse, s novou stranou, novými myšlienkami, sľubmi, sa nám bude automaticky spájať s negatívnom spomienkou, ktorá sa nám bude vždy nanovo objavovať…V ČR napríklad Topolánek a jeho neúspech v prezidentských voľbách, resp. na Slovensku Procházka a jeho problematický návrat do politiky. Alebo, čo sa týka napríklad automobilov, tak to má napr. značka Dacia veľmi obtiažne. Na druhej strane je však podprodukt Laurin a Klement, ktorý už so sebou nesie pozitívnu konotáciu veľa desaťročí…

  1. Plessis, E de., „Jak zákazník vníma značku“. Brno: Computer Press, 2011.

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Merelize,

freerangestock

 

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář