Projekty a vlastně proč?

Projekty a vlastně proč?

Proč vlastně děláme projekty? Co v nich obvykle řešíme? Jak poznat onen důvod ke změně?

Ono, ľahko sa povie, poďme to robiť cez projekt. No ale prečo…? To bude tá prvá otázka a tá druhá by mohla byť: „Čo budeme riešiť, čo je problémom, resp. čo budeme meniť…?“ Tá prvá otázka sa bude týkať viacmenej zmyslu a tá druhá bude, prísť až na „koreň“ veci, teda prebrať sa až ku „prvotným príčinám…“ Napríklad frekventanti psychoterapeutického výcviku hovoria tomu: „Ísť ku koreňom…“

Nebudem ďaleko od pravdy, keď napíšem, že veľa projektov sa robí iba pre samotné projekty a to bez zmyslu….Lebo máme na to peniaze, tak poďme míňať, mnohorazy bez dostatočných výpočtov, bez chápania dosahov, …a tak sa zmeny robia ani nie jednoznačne ku lepšiemu. Stáva sa, že zlým projektom sa mnohé iba zhorší. Bez zmyslu a bez jasných pravidiel je výsledok nejasný a neudržateľný.

Aj preto by sme si mali vedieť predstaviť, ako to bude vyzerať po úspešnej implementácii výsledkov. To znamená, vedieť popísať merateľnými hodnotami, ako to vyzerá v budúcnosti. Asi takto: …Zoberme si taký projekt zlepšenia komunikácie napr. na katastrálnych úradoch. Potom ten odhad dopadu do reality by mohol vyzerať takto: V roku 2017 je na dotyčných katastrálnych úradoch vybavených denne toľko a toľko občanov a maximálne 5% z nich sa písomne sťažuje na pomalý postup, či iné prieťahy, čo je o dajme tomu:minimálne o 20% menej sťažností, ako za porovnateľné obdobie pred aplikáciou projektu, v roku 2016…

Ale ešte predtým všetkým je treba zacvičiť pracovníkov, v tomto prípade katastrálnych úradov, aby v tom videli zmysel…No, ono sa to bude ťažko merať. Tak potom našou úlohou, myslím projektového tímu, bude vyvolať potrebu zmeny u pracovníkov kat.úradov a to k lepšiemu…A to býva spravidla najťažšie. Ale ak to dokážeme, potom ostatné bude už len dobre to nastaviť a kvalitne riadiť…


Zdroj obrázku: Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, www.freerangestock.com

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář