Produktu dáváme život

Produkt má svůj životní, nebo pokud chcete, neživotný cyklus. Od narození, nebo zkonstruování, až po smrt, nebo marketingový zánik …

Uvedenie na trh, tomu predchádza nápad a zrod: Na začiatku, ak je dobrý nápad, dobrá cena, zacielenie, marketing, podpora, dopyt…tak to môže byť pre mnohé produkty vskutku začiatok dobrej éry; nového života. Ak všetko do seba zapadá, tak môže začať úspešná cesta. Začiatky však bývajú najťažšie: treba oboznámiť s produktom možnú cieľovú skupinu a následne vytvoriť potrebu. Stretol som sa však už aj s mylným presvedčením niektorých firiem, že sú to zbytočne vyhodené peniaze, ak ten produkt je predsa výborný. Obávam sa, že uvedenie na trh vyžaduje najviac energie a žiaden produkt, sa nezačne predávať sám od seba.

Rast, alebo napredovanie: to je tá najoptimistickejšia fáza. Produkt má dobre našliapnuté. My sme vychytali chyby, zdokonaľujeme marketing, rozširujeme cieľovú skupinu, stratégia sa napĺňa, ľudia vo firme sú motivovaní úspechom. Je na nás, ako dlho bude náš produkt rásť. Môžu to byť roky, desaťročia /napr. Coca Cola…/, ale aj mesiace a my zisťujeme, že to bol zlý krok a že sa napr. tento typ /auta/ vôbec nepredáva. Je elektrické, ale chýbajú nabíjacie stanice…V tom prípade sme nepreviedli kvalitný predprieskum trhu, nezvolili sme najšťastnejšiu stratégiu, alebo, čo je častý jav, nemáme ľudí, ktorí by tomu produktu verili, okrem toho, kto ho vymyslel…/Aj s tým som sa už stretol…!/

Superstar: Produkt si na prvý pohľad už nepýta toľko našej pozornosti. Pozor! Omyl! Aj v tejto fáze nesmieme zaháľať a myslieť si že: „To sa už predáva samo…“ Podľa mňa, sa to nikdy nepredáva samo. Je to sebaklam mnohých manažérov a obchodných zástupcov. A nezabúdajme, v tejto fáze dosiahne produkt svoj vrchol a za ním nasleduje pokles, alebo až pád. Môžeme si produkt v tejto fáze však ponechať na dlho. Je to už len na nás. Mnohí pristúpia k reštartu…/napr. bicykel Favorit, alebo vinylové platne…/ A niekto si udrží produkt /napr. Mc Donald svoj burger aj desaťročia…/, lebo vylepší marketingové nástroje…a vie načúvať potrebám svojich zákazníkov, alebo dokonca meniť ich chovanie a priority.

No a sme na konci: Smrť, útlm: Nie vždy je možné udržať si produkt dlhé desaťročia…Stačí zásah štátu, alebo konkurencia. Alebo, že tomu už neveria ani tí, ktorí stáli pri zrode… Ale opäť: s týmito rizikami musíme počítať a vedieť ich riadiť.

A nezabúdajme: produktu dávajú život firmy a ľudia, ktorí ich vymysleli, ale udržujú ich pri živote hlavne zákazníci…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Matthew Henry,

freerangestock

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář