Procesní a projektové řízení

Project management, Process management, projektové řízení, procesní řízení

Snad neexistuje firmy, která by nepoužívala procesní, či projektové řízení. V praxi ale narážím na to, že manažeři občas tyto dva pojmy příliš nerozlišují, i když každý znamená něco jiného.

Proces (z latinského slova processus – postupovat, vyvíjet se) jedná se o na sebe vzájemně navazující posloupnost činností. Tyto činnosti se opakují a lze buď popsat samotné činnosti nebo minimálně výsledky jednotlivých částí. Příkladem procesu může být třeba kompletní řetězec činností od nákupu po odeslání zboží zákazníkům. Např.: výběr dodavatele potřebných částí – objednávka – dodání součástek – příjem do skladu – vyskladnění do výroby – atd.

2014 0503-Proces

Smyslem použití procesního řízení je dosáhnout efektivity a opakovatelnosti, tedy mj. udržení stále stejné kvality. Procesní řízení zlepší i např. zastupitelnost jednotlivých pracovníků. S procesním řízením souvisí i kontinuální zlepšování. Vlastně všechny ISO normy řeší právě problematiku neustálého vylepšování procesů na základě zkušeností z minula.

Procesní řízení je vhodné použít všude tam, kde se vykonávají stále stejné činnosti, např. ve výrobě, ale klidně i u služeb, které se často nemění.

 

Projekt (z latinského pro-jicio, pro-iectum – návrh, rozvrh) slouží k provedení jednorázových a tedy většinou neopakovatelných změn. Např. implementace informačního systému, rozjetí nové výroby, uvedení nového výrobku či služby na trh apod. Průběh těchto projektů bývá tak unikátní, že ho dopředu nelze přesně popsat. Dokonce i konkrétní cíl takového projektu se často stanovuje až na začátku práce projektového týmu. Projekt pak má popsané pouze předpokládané fáze (sběr dat o situaci, stanovení cíle, určení cílového stavu, sestavení plánu projektu, …) a jejick konkrétní náplň je již pokaždé jiná.

2014 0503-Projekt
Projektové řízení některé firmy používají pro každodenní práci pro své zákazníky – vhodné je zejména tam, kde se dodávají složité a pro každého zákazníka unikátní služby. Např. při již zmíněné implementaci informačních systémů, zavádění systémů řízení jakosti, nebo „měkkých“ projektů, kdy je třeba např. zlepšit spoluprácí manažerů napříč organizační strukturou.

A když jmluvíme o cíli, to je to, co mají procesní i projektové řízení společné. Protože bez měřitelně stanoveného výsledku, kterého chceme dosáhnout, se proces i projekt řídí špatně :).


Titulní obrázek: Flickr, Luigi Mengato, Sketchnote Project Management (license Creative Commons)

Prostřední obrázek: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net

Obrázek dole: cooldesign / FreeDigitalPhotos.net

Sdílet na:
Jan Duba

Jan Duba

Působí jako konzultant především na projektech v oblastech změn firemní strategie, procesního a projektového řízení navazující na řízení lidských zdrojů a řízení výkonu. Věří, že úspěch projektu záleží hlavně na zapojení lidí - jak moc se skutečně chtějí podílet na dosažení projektového cíle. Zda spolu komunikují a táhnou za jeden provaz nebo jim jde o individuální prospěch. Proto se zabývá především technikami, jak toto chování podporovat.

Komentář