Proč ve firmách lžeme

Lhaní, jako dovednost potřebná k dosažení určitého cíle? Nebo dokonce, potřebná ku přežití? Můžeme se však pravděpodobně obejít i bez ní.

K napísaniu dnešného článku ma inšpirovala debata o tom prečo a ako klameme a k čomu nám to slúži. Hovorilo sa v nej okrem iného aj o tom, že v spoločnosti tolerujeme určité , nazvime to „milosrdné“ klamstvá. Napr. že si nepovieme do očí, presne to, čo si myslíme o výzore toho druhého, ak napr. práve v ten deň sa ten, ktorého hodnotíme, necíti práve najlepšie. Totiž, že spoločnosť by sa takýmto spôsobom stávala veľmi krehkou. To je zaujímavé.

Poďme však na začiatok. Čo je vlastne klamstvo? Nepochybne ide o sociálnu zručnosť. Áno, v prvom pláne, na dosiahnutie určitého prospechu, či výhody. Určitého cieľa. V druhom však, dokonca až o prežitie.

Avšak frekvencia klamstiev, forma a spôsob bude už viac závisieť od pravidiel spoločnosti, v ktorej žijeme. Rodiny, vzťahov s kamarátmi, na pracovisku. A v škole. Pravidlá a hodnoty v našom priestore sú orientované na súťaž a výsledky. Na neomylnosť. Už v rannom detstve sa v materských školách a na prvom stupni základných škôl stretávame s nízkou toleranciou k situáciám, ktoré by mali byť pokladané za bežné a normálne. Ako napr. to, že si dieťa občas niečo zabudne, nenapíše, alebo neprečíta to bez chyby. A keďže tieto situácie sa trestajú, tak sa snažíme to nejako obísť…A klamstvo je na svete.

Naša kultúra práve preto to klamstvo dobre živý. A potom sa čudujeme, prečo politici klamú. Je to iba zrkadlo nás všetkých. A našej kultúry.

A ako je to vo firmách? Opäť je to iba o kultúrnom nastavení tej ktorej firmy. Niekde sa proste musí klamať…aby to nejako tí zamestnanci, ak to preženiem, prežili. A inde, kde sa omyl hneď netrestá napr. znížením príjmu, sa klamať proste nemusí…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, rawpixel,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář