Problematické peníze

Při motivaci, první co nás napadne, jsou peníze. Na překvapení mnohých, se ocitly ve více průzkumech až kdesi na konci motivačních faktorů. A proč je tomu tak? se pokusím přiblížit.

Jednak, sú tu tie nehmotné faktory, ktoré popísali už Herzberg a Maslow cez svoje teórie. Sú nimi hlavne: možnosť rastu, pochvala, zmysel, samotná práca, uznanie, ocenenie medzi kolegami…

/Ja napríklad, keď som napísal svoju prvú knižku, ešte som si na ňu aj doplatil…a bol som zmotivovaný a odmenený samotným úspechom. Tým že som sa realizoval. Videl v tom zmysel, a že som dokázal niečo, o čom som ani nebol tak úplne presvedčený, že to dokážem…/

A s peniazmi je to náročné,  prečo?

 • Jestvuje vôbec spravodlivosť v peňažnom odmeňovaní?
 • Vždy bude niekto, alebo nejaká pozícia, s ktorou, keď sa budem porovnávať, bude viac platená. Vždy to bude aj v náš neprospech….to je ten dôležitý moment pri peniazoch.
 • Pri peniazoch vždy pôjde viac o spravodlivosť, ako o samotnú výšku prostriedkov.

Podľa J.Adaira, motivovaný zamestnanec bude mať pravdepodobne črty Michelangela a pre takého peniaze nebudú hrať až takú rolu. Prečo?, v takomto prípade je dotyčný:

 • Osobnosť
 • Je „Zapálený“ pre vec
 • Má kompetencie a ďalej ich zdokonaľuje
 • Vie čo, a ako
 • Zdokonaľuje sa a rastie, lebo má vôľu
 • Má svoj názor a víziu
 • Samotná práca mu robí radosť a motivuje ho

A keď dávať peniaze, tak iba ako  časť odmeny. Možno ani nie tú najdôležitejšiu časť. Ale mala by spĺňať kritériá, že:

 • By mala obsahovať pohyblivú zložku viazanú na výkon
 • Alebo aj na celkové výsledky organizácie
 • Na mimoriadny počin

…takže manažéri, s peniazmi opatrne, aj pri odmeňovaní…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář