Přirozenost vyhrává

Přirozenost vyhrává

Vidíme to denně. Vznikají nové firmy, aby o měsíc, dva, už zavíraly. Proč je tomu tak? A děje se to ve vyšší frekvenci pouze v současnosti?

Jav rýchlych zmien v prevádzkach je najmarkantnejší vo väčších mestách. Vidím to dnes a denne. Tam, kde bola ešte včera reštaurácia, je dnes kaderníctvo. A tam, kde je dnes sídlo realitnej kancelárie, bude pravdepodobne onedlho predaj tzv.“fornet“…Čím to je? A je to iba príznačné pre dnešok?

Dialo sa to aj v minulosti. Samozrejme mám na mysli tie roky v Európe, aj v minulom storočí, kedy bolo možné podnikať. Dnes je to však, pravdepodobne, častejšie. Príčinu môžeme hľadať v celkovom nastavení tej ktorej komunity, či spoločnosti…k podnikaniu. Teda, akú má kultúru. Otázkou ďalej ostáva, čo vedie toho ktorého podnikateľa k odhodlaniu podnikať, alebo odkiaľ sa čerpajú zdroje? Či je to rozhodnutie jednotlivca, rodiny, komunity…? To všetko sa môže a pravdepodobne sa aj podiela na tom, ako to ktoré podnikanie bude v konečnom efekte vypadať. Či bude trváce a bude sa dajme tomu odovzdávať po generáciách, alebo to bude iba na dva mesiace…aby si dané firmy uvedomili, že to bola cesta nesprávnym smerom…

Celkové hodnotové nastavenie spoločnosti, a predovšetkým na akom mieste je vzdelávanie, učenie sa, sebadisciplína atď…sa bude rozhodnou mierou podielať na tom, ako bude to naše podnikanie vypadať.

Túžba po rýchlom zbohatnutí, aj keď na začiatku mohla byť dobrá myšlienka, je väčšinou cesta do podnikateľského pekla…

Vyzerá to tak, že iba biznis, ktorý bude prirodzený, to znamená: nebude sa tváriť a hrať….a hlavne bude triezvy, reálny, skromný…bude vyhrávať… A nemusí to byť iba originálna startupová myšlienka. Aj predaj fornet, alebo realitná kancelária môže byť  nakoniec trváca…

Áno, najlepšie je, keď vieme čo to okolo podnikania. Čo je pri ňom dobré vedieť?: okrem iného napríklad poznať segmentáciu trhu, mať vlastnú zdielanú stratégiu, vedieť kreovať svoju odlišnosť… Ale, aj keď to všetko zatiaľ nevieme, začnime aspoň triezvosťou, skromnosťou a prirodzenosťou…Je to na začiatku nemenej dôležité…


Zdroj obrázku: Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, www.freerangestock.com

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář