Přirozenost autority

K tomu, aby manažer byl tím, který umí tým motivovat, dát mu smysl a aby věděl podpořit a rozvíjet talent týmu, měl by být autoritou …

Každý z nás má potenciál byť autoritou. Dokonca prirodzenou autoritou. To znamená, že teoreticky môžeme disponovať potrebnou mierou empatie voči okoliu. A prostredníctvom tejto empatie vedieť nasmerovať svoje jednanie do súladu s vôľou okolia. Možno by som slovo vôľa nahradil kultúrou, resp. hodnotovým nastavením a ešte aj očakávaním.

Ak vieme, ako manažéri, a nielen oni, empatiou vycítiť očakávania okolia, stávame sa autoritami. A čím je tá hodnota empatie vyššia a čím viac poznáme oné okolie, alebo tím, ak chcete, a vieme napĺňať tie očakávania a pridať ešte niečo aj navyše a to všetko v súlade s kultúrou, tak sa stávame prirodzenou autoritou.

Každý z nás má určitú mieru schopnosti byť empatický. Empatia sa dá aj cvičiť. Nie náhodou podľa prieskumov, vysokú mieru empatie vykazujú napr. colníci. Sama o sebe však nepostačuje.

Dôležité je mať schopnosť, zručnosť k tomu, aby sme odhadli onú správnu mieru sebareflexie a reflexie na okolie. A potom, je tu ešte aj nadstavba, ktorou môže byť pozitívne ovplyvňovanie okolia, tzv. pozitívna manipulácia. Prostredníctvom nej môžu, napr. rodičia dosiahnuť pri svojom dieťati nejaký výkon, či zmenu správania nenásilnou, prijateľnou formou.  O pozitívnej manipulácii podrobnejšie skúsim v najbližšom príspevku.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář