Přežije ten, kdo se učí

Může se učit celá organizace? Určitě ano a jaké to bude mít znaky? A kdo přežije?

 • Hodnotou je tu zručnosť- vedomosť- schopnosť
 • Vôľa neustále sa zlepšovať a podávať lepší výkon
 • Spolupráca a zodpovednosť za spoločný výsledok
 • Žiadna fixácia sa na minulé horšie obdobia
 • Stanovovanie nových stratégií nielen na základe skúseností
 • Schopnosť flexibilne reagovať na skokové zmeny a zložitosť sveta
 • Aj na takmer neprehľadný tok informácií
 • Vedieť odlíšiť dôležité od ostatného
 • Mať schopnosť dávať do kopy tých „správnych ľudí“
 • Vedieť sa dobre rozhodovať
 • Vedieť prijať a riadiť aj horšie obdobia
 • Rátať s rizikami
 • A dobré veci, myšlienky, uvádzať do praxe

Do čoho sa spájajú jednotlivé znaky takto charakterizovanej učiacej sa organizácie? Ja to vidím na zrelú firmu, v ktorej pracujú zrelí ľudia. Zrelí aj v psychologickom význame. Preto tu nemá priestor deštrukčné chovanie a negatívne emócie. Ľudia v takejto učiacej sa organizácii zdieľajú spoločnú kultúru a stratégiu. Viem si to predstaviť nielen v type spoločnosti, kde je horizontálne vedenie. Podľa mňa je možné aspoň sčasti sa stať učiacou sa organizáciou aj v rodinnom, či hierarchickom type spoločnosti.  V tom prípade však bude musieť prekročiť svoj vlastný tieň hlavne manažment…

A áno, prežijú iba tie firmy, ktoré sa učia…a platí to aj pre štátne spoločnosti…ak sa tie neučia, má to potom  sčasti nahnuté celý štát…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Aaron Ahlquist,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář