Přes strategii k marketingu

Pokud strategie firmy a její marketing nejsou ve shodě, tak něco není v pořádku. A firma to také brzy zjistí: totiž její zákazníci postupně mizí…

Stratégia je v mnohých firmách už realitou, čo je dobré. Neraz je doslovne zavesená na nejakej „nástenke“, alebo, čo je lepší prípad, si ju aj držia v hlavách jednotliví zamestnanci. Najlepšie pre firmu však je, keď sa ňou a riadia..

No ani tak ešte firma nemusí mať „vyhrané.“ A to v prípade, že oná stratégia nezafungovala v reálnom biznise, čo sa môže prejaviť napr. odlivom zákazníkov…teda poklesom zisku a pod.

V takej situácii by si mali ľudia vo firme opäť spolu sadnúť a trebárs „brainstormovať“ na tému: strategický marketing.

O čo ide?: vlatne o spôsob ako a kde hľadať „svojho“ potenciálneho zákazníka, a ako si ho udržať. Pritom je dôležité, aby tento proces nebol intuitívny, ale skôr organizovaný a možno aj, a to je najlepšie, odkomunikovaný všetkými ľuďmi vo firme. Pokiaľ sa to deje iba náhodne, väčšinou to stojí nemalé peniaze, lebo sa vlatne triafa mnohokrát „na slepo“ až je nejaký zákazník napokon získaný. V takom prípade môže však ísť o zákazníka, ktorý sa už nemusí nikdy vrátiť…

Pokiaľ sa to deje premyslene, stojí to menej peňazí a času…teda opäť peňazí.

V tomto okamihu bude dôležité, či obchodujeme typom  B2B, alebo B2C…akú konkurenčnú výhodu vnímajú našu zákazníci a pod.

Napokon firmy môžu siahnuť po určitých metódach hodnotení postavenia vlastnej firmy na trhu a pritom mať na pamäti napr. svoju konkurenčnú výhodu, udržateľnosť svojho podnikania, svoju schopnosť učenia sa a prispôsobenia sa zmenám a samozrejme potreby svojich zákazníkov.


Zdroj obrázku: dan/FreeDigitalPhotos.net

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář