Poskytování mycích a čistících prostředků zaměstnancům

Poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům (dále jen MČDP) je také jedna ze základních zákonných povinností všech manažerů. Bohužel, mnozí manažeři nevědí, že prováděcí předpisy tyto povinnosti stanovují a že navíc existuje nějaká klasifikace prací podle druhu znečištění. Někteří manažeři se dokonce domnívají, že na tyto mycí a čisticí prostředky mají nárok pouze zaměstnanci na pozicích, které při své práci provádějí čistící a dezinfekční práce jako například uklízečky. V tomto článku si níže přiblížíme, jak to tedy je a jak bychom měli správně postupovat. Odpovědnost za příděl mycích, čistících a dezinfekčních prostředků MČDP je tedy na firmě, manažerovi a na vedoucím zaměstnanci.

 Legislativa

Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 104 – mycí, čistící a dezinfekční prostředky.

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu.

Mycí, čistící a dezinfekční prostředky přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.

Nařízením vlády jsou stanoveny bližší podmínky poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

A jaký je tedy vhodný postup pro firmu?

Zaměstnavatel je povinen vyhodnotit možná rizika na pracovišti a poté vydat vnitřní směrnici BOZP – Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům. V této vnitřní směrnici navrhne zaměstnancům konkrétní osobní ochranné pracovní prostředky k práci podle vyhodnocených rizik. Součástí této vnitřní směrnice BOZP jsou tedy i mycí, čistící a dezinfekční prostředky MČDP. Po vyhodnocení rizik a zmapování pracoviště provede zaměstnavatel klasifikaci prací podle druhu znečištění a navrhne konkrétní příděl MČDP zaměstnancům. Poté musí pochopitelně vést příděl MČDP, nejlépe na záznamových listech zaměstnanců MČDP, kde vede důslednou evidenci o tomto přídělu. Záznamové listy zaměstnanců musí splňovat formální náležitosti včetně podpisů zaměstnanců o převzetí MČDP a podpisu zodpovědného vedoucího o předání MČDP. Například automechanik má nárok na 200 gramů mycího prostředku, 900 gramů čistící pasty a 200 gramů ochranné masti a administrativní pracovník jen 100 mycího prostředku, pro všechny pak musí být k dispozici i toaletní papír.

V rámci roční prověrky BOZP nebo auditu BOZP na pracovišti je nutné se poskytováním mycích, čistících a dezinfekčních prostředků důsledně zabývat; při změnách na pracovišti je nutné vnitřní směrnici BOZP aktualizovat a mycí, čistící a dezinfekční prostředky zaměstnancům doplňovat.

Je potřeba podotknout, že karty o přídělu OOPP sevedou zvlášť a záznamové listy o přídělu MČDP se vedou také zvlášť.

V rámci prevence ochrany zdraví musejí manažeři dbát dodržování základních zásad osobní hygieny zaměstnanců na všech pracovištích. Firmy jsou povinny vybavit všechny zaměstnance mycími, čisticími a dezinfekčními prostředky. Manažeři zároveň odpovídají za kvalitní, účinné, maximálně hospodárné a šetrné poskytování těchto prostředků.

 Čerpáno a použito:

  1. Zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  2. Vlastní zkušenosti z lektorské práce

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Gratisography / Ryan McGuire,

freerangestock

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

3 komentářů

  1. Dobrý den !
    Hygienické potřeby které mi poskytl podnik nahrazují některé pro mně lepším sortimentem . Podnikové hygienické potřeby jsem se rozhodl darovat na charitu . Vedení podniku mi to zákazano a ještě mně popotahuje jestli jsem zdrávi a že kradu . Ma nato pravo , rozhodovat kde budu ja používat přidělené hygienické pomůcky ? Podotýkám ešte v nouzovém stavu vůči uprchlikum z Ukrajiny . Děkuji

  2. Dobrý večer, je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnanci prostor pro umytí rukou na přestávku a po skončení pracovní doby a také WC pro případnou potřebu. A dle jakého nařízení, v zákoníku práce jsem to nenašel. Děkuji Palička Mirek

  3. Dobrý den, chci se zeptat jestli má kuchařka v práci nárok na ochranný krém na ruce děkuji Dvořáková

Komentář