Poptávka po benefitech

Benefity, jako jeden z motivačních faktorů? A je to vůbec motivační faktor? Jaká je vlastně poptávka po benefitech? A co firmy nabízejí?

V každom prípade, ponuka benefitov zo strany firiem, ako aj dopyt potenciálnych zamestnancov bude vychádzať z hierarchie hodnôt. Z kultúrneho nastavenie, alebo určitej preferencie dôležitosti. Nemusí to tak byť zakaždým. Obe strany, ako zamestnávateľ, tak aj zamestnanec, môžu uprednostňovať určitý benefit iba pre svoj špecifický zámer.

Nakoľko ide o motivačný faktor? Je zaujímavé, že podľa prieskumov sú rozdiely v dopyte od potenciálnych zamestnancov už aj medzi Slovenskom a Českom. Ak v Česku je dopyt po koučingu, na Slovensku je to preplácaná dovolenka naviac. Príspevok na bývanie, či zdravotnú starostlivosť je však už v oboch štátoch podobná. Rozhodne zaujímavý poznatok. A ako to teda bude s tou motiváciou? Predpokladám, že benefity, ktorými chcú firmy pritiahnuť ľudí, nebudú fungovať jednoznačne ako motivátor.  Pravdepodobne, uchádzač o zamestnanie pôjde potom skôr po špecifickom benefite, a samotný obsah práce sa môže ocitnúť už nie na prvom mieste.

Súčasné korporátne spoločnosti typu Google, Facebook, Amazon apod. ponúkajú vskutku ojedinelé benefity. Od možnosti vyplácania plnej mzdy pri narodení dieťaťa zamestnanca po dobu jedného roka, až po možnosť úhrady veľkej časti poplatkov za štúdium na kvalitnej univerzite v USA…

Personalisti majú v takýchto spoločnostiach pred sebou nové výzvy. Dobre nastaviť motivačné faktory. Aby sa predchádzalo javu, keď uchádzač o prácu hľadá špecifické benefity, ako tovar, či službu, ktorú dostane z určitého hľadiska zadarmo.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, StartupStockPhotos,

freerangestock

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář