Plán školení a vzdělávání

Rok se sešel s rokem a HR manažeři opět řeší pro firmu plán školení a vzdělávání na rok 2018. Já osobně jsem vždy na začátku roku požádán několika HR manažery o spolupráci a poradenství v této oblasti. Vždy však stojíme před následujícími otázkami:

 

 co všechno má plán školení a vzdělávání obsahovat?

 • v první řadě je vždy nutné myslet na povinná zákonná školení, a to napříč celou firmou, například proškolení řidičů referentských vozidel, školení první pomoci, školení z ekologie a životního prostředí, školení z požární ochrany, školení z bezpečnosti a ochrany ozdraví při práci a další,
 • následuje vzdělávání pro osobní rozvoj zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a manažerů, například manažerské kurzy, kurzy interpersonálních dovedností a další,
 • dále jazykové kurzy například anglický jazyk, německý jazyk a další.

 

a jak jej tedy sestavit?

 • školení a vzdělávání by mělo být realizováno napříč celou organizační strukturou společnosti (tedy zahrnout všechny pracovní pozice),
 • neřešíme pouze obsah vzdělávání, ale také jeho formu,
 • pro školení vybereme vhodné lektory a školitele s poutavými a přínosnými prezentacemi,
 • opíráme se o zkušenosti z předchozích období – zpětná vazba,
 • zakotvíme požadavky a připomínky zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a manažerů,
 • promítneme zde i programy a dlouhodobé cíle společnosti ve vztahu k zaměstnancům, vedoucím zaměstnancům a manažerům,
 • popřemýšlíme, zda má struktura organizace velký vliv na osobní rozvoj zaměstnanců,
 • zamyslíme se nad tím, zda nebude plán školení a vzdělávání příliš formální.

 

Každý plán školení a vzdělávání by vždy měl nést předpoklad, že bude pro společnost přínosný a také splnitelný.

 

Je v zájmu vedení společnosti a tedy manažerů skutečně popřemýšlet nad všemi náměty, nápady a připomínkami. Úkolem HR manažera je vyslyšet, navrhnout, vygenerovat a poté projednat ve vedení společnosti všechny možnosti a formy vzdělávání. Pokud chceme firmu posunout dále, je potřeba se neustále vzdělávat, a to na všech úrovních.


 Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, StartupStockPhotos,

freerangestock

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář