Paretovo pravidlo v manažmente

Čo hovorí Paretovo pravidlo? Jednoducho interpretované, že 20% príčin vyvolá 80% následkov.

Aké sympatické! Teda inak povedané, bude mi stačiť vyvinúť aktivitu tak na 20%, aby som dosiahol 80% účinok? V prvom rade hovorme skôr o následkoch. Účinok má predsa len pozitívnu konotáciu.

Zoberme si manažment, napr. výber ľudí. Obsadzujeme dajme tomu 10 nových miest. Pri dvoch z desiatich to nevyjde. Jeden dá výpoveď v trojmesačnej lehote, lebo mu napr. nebude vyhovovať kultúra. Ďalšiemu dáme výpoveď my, lebo nechodí na čas do práce. Vymýšľa si choroby a tak ďalej. Otázka je, správne interpretujeme Paretovo pravidlo? Myslím, že nie. Správnejšie bude predpokladať, že pri výberoch ľudí približne v dvadsiatich percentách neprevedieme výber kvalitne. Teda pôjdeme v kvalite výberu tak na zhruba 4 pätiny. Lebo nebudeme venovať dostatočný zreteľ na kultúru. Na zručnosti. Nebudeme viesť štruktúrovaný rozhovor. A bude to mať potom cca 80% následok. To znamená, že výsledok bude ešte oveľa horší. Vyberali sme tých desať ľudí, ale nedostatočne kvalitným výberom sa nám môže stať, že na 80% výber nedopadne podľa našich predstáv. To však neznamená, že dajme tomu ôsmy nám odídu, alebo im dáme výpoveď, ale že, a to je ešte oveľa horšie, lebo je to skryté, sa nám ohne pomaly kultúra. Zlým výberom nám poklesnú zisky, alebo, ak sme v neziskovej sfére, zhoršia sa nám štandardy služieb  a kvalita ošetrovania a pod.

Paretovo pravidlo je z toho hľadiska smrteľné. V manažmente určite.

A čo tak robiť na 120%, ako sa zvykne hovoriť. No to zrovna nie je cesta. To vypovedá skôr o kvantite. Ale, ak však pridáme na kvalite, napríklad vo výberoch ľudí, a budeme vyberať naozaj pre našu kultúru tých, čo najviac zapadnú, alebo ju posunú žiadaným smerom, alebo zvýšime kvalitu tam, kde sme doteraz mali úzke hrdlo, tak nám môžu v budúcnosti porásť obraty a zisky geometrickým radom. O to tu ide!

Ide o efektivitu? Určite. Len treba vedieť, kde je potrebné zatlačiť, popohnať, skvalitniť. Pokiaľ pridáme na mieste, ktoré to až tak nevyžaduje, tak to nebude mať očakávaný efekt. Práve naopak.

Áno, ak má firma kvalitného manažéra a ten spraví zmeny k lepšiemu na tých skrytých miestach, „úzkych hrdlách“, tak to prinesie obrat vo veľkom. Geometrické zlepšenie. Ak je kvalitný tréner napr. v nejakom športovom družstve. Ale ak, družstvo začne prehrávať a my iba vymeníme trénera, to určite nebude stačiť. Môže to byť ešte horšie. Na to musíme pamätať.

Vilfredo Pareto bol taliansky ekonóm, ktorý hovoril o tom, že menšina príčin vedie k väčšine dôsledkov.

Áno, aj v mojej organizácii…A vo Vašej?


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, GeoffreyWhiteway,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář