Paměťový palác a kontextový dům

S tímto termínem jsem se setkal ve finském kriminálním seriálu s původním názvem „Sorjonen.“ Anglická verze „Bordertown.“ Rok výroby 2016 až 2019.

Hlavný protagonista: vyšetrovať na oddelení závažných zločinov Kari Sorjonen /Ville Virtanen/ pri odhaľovaní zločinu používa svoju vlastnú metódu tzv. „Pamäťového paláca.“ Metóda, mimochodom podobná na nám známe brainstorming, brainwriting, či myšlienkové mapy, sa mi natoľko zapáčila, že aj keď ide „iba“ o kriminálny seriál z produkcie Netflixu, povedal som si, že o tom niečo málo napíšem.

O čo ide v pamäťovom paláci? Prvé čo by Vám tiež zrejme napadlo, že ide o to mať na pamäti, že všetko so všetkým súvisí. V mojom poňatí, že jednoducho ide o kontext. O kontextový náhľad na vec, na problém, a o čo najväčšiu snahu pozrieť sa na vec zvonka. Na škole nás učili, „mimo krabicu.“ Jednoducho sa oddeliť iba od svojho nazretia a skúsiť sa pozrieť na seba samého očami iného, resp. sa pozrieť na problém a veci očami iného…

Vyšetrovateľ Sorjonen vojde do svojej pracovne. Dlážku si oddelí nalepením lepiacej pásky na niekoľko, akoby izieb, komnát, /podmnožín,…hemisfér…/ Vyzuje sa a postupným zastavovaním sa v komnatách a premýšľaním sa dostáva k možnému kontextu. A za pomoci výstrižkov z novín, fotografií, článkov rozvešaných na tabuli na stene sa dostáva k možným scenárom a nakoniec riešeniam…

Je takýto postup využiteľný aj v biznise? Prečo nie? Nazvime si ho ho trebárs „kontextový dom“, kde jednotlivé izby a poschodia budú predstavovať jednotlivé úrovne nazerania na problém a možných riešení a povala bude trebárs pridaná hodnota riešenia…

…Skúsme si to predstaviť podrobnejšie: Pri vstupe do domu si zadefinujeme problém. Pokiaľ ho nemáme zadefinovaný, nie sme vpustený do vnútra. A nebude stačiť,  obrazne povedané, slušne pozdraviť a utrieť si topánky o rohož. A trebárs aj vedieť heslo…Bez zadefinovania si  problému budeme iba prešľapovať na mieste a pritom prší a fúka a my stále ostávame vonku…

O „kontextovom dome“ si bližšie povieme v pokračovaní článku na budúce…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář