Odpočinek, reset a nový začátek

Ještě je jen několik dní po dnech, kdy jsme se snažili udělat si „reset“. Odpočinout si, načerpat nové síly. Podívat se na věci kolem sebe novým pohledem.

Ako by mal manažér oddychovať? Úplne zabudnúť, čo sa dialo v posledné hektické dni na konci roka vo firme? No možno aj áno. Aspoň odborníci tak vravia. Najlepšie je si ten „bláznivý“ koniec roka dobre naplánovať. Teda ho vedieť uchopiť a riadiť. Aby to s povinnosťami nemalo presah aj do dovolenkových dní. Nemusí to zákonite znamenať, že celá firma bude na dva týždne umŕtvená. Základom je určiť si priority počas voľných dní. Jedna firma môže zatvoriť celá. Iná bude musieť mať ľudí na telefónnych linkách a riešiť urgentné veci aj v tomto čase. A tretia bude fungovať, ako po iné dni…

Reset nemusí byť automaticky novým začiatkom. Oddych však môže priniesť do nového roka nový- iný pohľad na veci. Problém, ktorý sa zdal byť ešte v decembri neprekonateľný, sa zrazu javí ako niečo, čo sa dá s ľahkosťou zvládnuť.

Nikdy nepôjde o nový začiatok. Vždy iba pokračujeme v započatej práci. Ak sme aj spravili chybu v uplynulom roku, z určitého pohľadu, to nevadí. Aj chyba môže byť v náš prospech, ak je zahrnutá do nášho príbehu. Ak sa za ňu nehanbíme. A nechceme ju hrubou silou vymazať.

Takže ešte raz: oddychovať si musíme vedieť dovoliť. A aj keď sa „resetneme“ nejakou kvalitnou lyžovačkou a saunou, po príchode späť do práce, pokračujeme v našom  príbehu…


Zdroj obrázku: archív autora

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář