Odměny a sankce

Při motivaci hraje důležitou roli odměna a s ní úzce spjata sankce … alespoň v naší kultuře tomu tak je …

Čo je vlastne odmena?  Odmenou je všetko, čo bude brať zamestnanec, ako zadosťučinenie jeho práce, teda výkonu, postoju, fungovaniu, znalostí, zručností, lojalite…a bude to niečo čo mu prinesie pozitívnu emóciu. Odmena môže byť hmotná: plat, alebo napr. aj technické vybavenie: stôl, počítač, telefón… A nehmotná, čo môže byť pochvala, možnosť rastu a pod.

Sankcia je naopak negatívna motivácia, ktorá je aj menej účinnejšia.

Platí, že zvýšenie, alebo zlepšenie výkonu sankciou dosiahneme iba  vtedy, ak ku zníženiu výkonu nedošlo zámerne! /Na toto pravidlo sa tak často zabúda v klasických školách…/

Ak dlhodobo nie je pracovník odmenený akýmkoľvek motivačným faktorom môže nastať strata zmyslu toho, čo robí a to je to najhoršie. Je to však závislé aj od jeho hodnotového nastavenia a kultúry organizácie v akej pracuje.

A ako je to s platom a s motiváciou? Plat zamestnanci vnímajú, ako niečo, na čo majú za prácu nárok. A najhoršie je to s  tzv. tabuľkovými platmi, teda s takým fin. odmeňovaním, ktoré nemajú súvis s výkonom.

Ešte sa vrátim ku sankciám, a sú vôbec potrebné? Zrejme ani nie. Je na nás manažéroch pozrieť sa po iných prístupoch.

Na začiatok je dôležité pochopiť, prečo dochádza k poklesu výkonu, alebo k iným nežiaducim javom…? A čo hovoríte napr. na možnosť  zamestnanca, ktorý by inak dostal sankciu, nechať „rotovať“ v pozíciách..? Tých inovačných možností je určite viacero. Ešte sa k nim v budúcnosti vrátim.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, sasint

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář