Obranné mechanismy

V interpersonálních vztazích využíváme celou řadu obranných mechanismů, které se dějí spíše v podvědomé rovině.

Sme presvedčení, že si tak získame určitú vývodu. V konečnom dôsledku si takto uľahčujeme život a vieme ľahšie určité konfrontácie prežiť a vyrovnať sa s nimi. A to mám na mysli aj konfrontácie so sebou samým.

Ide najmä o situácie, kedy sme konfrontovaní s vlastným neúspechom, zlyhaním, pocitom prehry, prípadne uvedomenia si vlastnej slabosti a pod. Aby sme sa s tým ako tak vyrovnali a zachovali si vlastnú integritu, podvedomie siahneme po obranných mechanizmoch.

Spomeniem dva z nich: racionalizáciu a vytesnenie.

Racionalizácia: ide o psychický proces, pri ktorom si „racionalizujem“, vysvetlím po „svojom“, odôvodním, či ospravedlním určité neprípustné chovanie, alebo motiváciu daného chovania. Ak by sme si to mali premietnuť do praktickej roviny, napríklad vo firme: zamestnanec použije, alebo si požičia firemné peniaze na osobnú potrebu. Racionalizáciou si toto svoje neprípustné chovanie odôvodní tým, že veď predsa nič zlého neurobil, keď peniaze chcel na druhý deň vrátiť a naostatok boli použité v osožnú, /pre neho ospravedlniteľnú vec…/

Vytesnenie: ide o psychický proces, pri ktorom potlačíme, /vytesníme/ problém, z vedomej do nevedomej oblasti. A tak, problém, akoby prestal pre nás jestvovať. On sa však prejaví po čase vo forme určitých psychosomatických príznakov. Napríklad môžu sa dostaviť neadekvátne reakcie v komunikácii, agresivita, nervozita, nechutenstvo, malátnosť, úzkosť a pod. Skúsme si to premietnuť opäť do praxe nejakej firmy: zamestnanec práve prechádza manželskou krízou. Mnohé však z konfrontačných hádok vytesní, no na druhej strane sa dostavia somatické príznaky. A tak, ako doma, tak aj v práci, začne dotyčný podávať menší výkon, je podráždený, trpí únavou…

V posledných troch článkoch som sa iba zľahka dotkol psychických procesov majúcich na naše chovanie, prenesene aj na chod našich firiem, veľký vplyv. Tejto problematike sa možno ešte v budúcnosti budem venovať.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Matthew Henry

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář