Nový rok, chtělo by to změnu

A je to tady, nový rok a my bilancujeme. Co jsme dělali dobře, ale především, co bylo špatně a mohli bychom to změnit.

Ak si už vieme pripustiť, že nie všetko, čo sme robili minulý rok, myslím hlavne na business, bolo správne a dobre, máme už dôležitú časť cesty zmeny k lepšiemu za sebou. Teda, najhlavnejšie bude vedieť si vôbec pripustiť, že sme omylní, resp., že mýliť sa je normálne. To ďalšie, čo nás logicky na ceste zmeny postretne, bude definovanie toho, čo sme robili zle mi sami, resp. celá firma. Môžu to byť generálne veci, ako napr. spôsob riadenia, miesto podnikania, riadenie financií, či nábor nových zamestnancov až po dielčie záležitosti, akými sú tie ktoré rozhodnutia, či výsledky neformálnych rozhovorov s potenciálnymi obchodnými partnermi a pod.

Oba momenty, ako je uvedomenie si potreby zmeny, cez definovanie toho, čo bude treba zmeniť, vyžaduje od nás takmer firemnú ale aj osobnú katarziu. Predovšetkým preto, lebo uvedomenie si možnej chyby vyžaduje premýšľanie v kontexte a hlavne osobnosť, ktorá má vnútornú integritu. Zmena je vždy cesta od ako-takej istoty, aj keď mnohokrát nie najracionálnejšej, k určitej neistote. Ideme totiž na cestu novú, nevyskúšanú, ktorá vyžaduje stratégiu a to je samozrejme práca naviac…

Už som načrtol potrebu stratégie, to bude hlavným obsahom tretieho bodu na ceste zmeny. Teda, ako tú zmenu previesť. A ešte s kým, a kedy a bude treba si aj zadefinovať, ako to má na konci zmeny vypadať. To všetko bude stratégia. A bude nevyhnutné tej stratégie aj veriť.

Veľa manažérov zrazu precitne a uvedomí si, že napríklad platiť vysoké nájomné za prevádzky sa už nevypláca, aj keď sa môžu odpočítať z daní. A to bez toho, že by mali presný plán, stratégiu zmeny a víziu, ako tá zmena bude v konečnom dôsledku vypadať.  A tak sa môže stať, že sa prevádzky zrušia práve na strategicky dôležitých miestach a nechá sa tá, ktorá vzhľadom na segment zákazníkov nezarába dostatok a problém je na svete…

Je začiatok roka a akosi cítime potrebu zmeny, a to je dobré…, ale čo presne treba zmeniť, ako, s kým, kedy, prečo a ako to bude vyzerať na konci…?, to všetko bude dôležité…po celý rok 2o17…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Nicholas John Jackson,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář