Nezbytné vyjednávání

Při termínu vyjednávání si automaticky představíme dvě strany, které si tvrdě hájí své zájmy. Nemusí tomu tak být.

Len si predstavte vyjednávanie, ktoré je príjemné. Vyjednávanie, ktoré prinesie osoh obom stranám. Alebo vyjednávanie, ktoré je určitou formou firemnej komunikácie a teda de facto firemnej kultúry. A môže byť kultivované a posúvať ľudí vo firme vpred a to tak, že si ľudia takto môžu osvojiť a zdokonaliť „mäkké zručnosti.“ Áno, tie, ktoré sú ťažko napodobiteľné automatizáciou a robotizáciou, lebo vyžadujú vysokú mieru empatie, teda všeobecne povedané, sociálnej inteligencie.

Vyjednávanie je súčasťou každodenných sociálnych kontaktov. Nedeje sa to výlučne vo firmách a nemusí ísť zákonite vždy iba o biznis. Deti neprestajne vyjednávajú s rodičmi, manželia medzi sebou, žiaci s učiteľmi…ale aj naopak, rodičia s deťmi, učitelia so žiakmi, a dokonca vyjednávame aj s domácimi zvieratami, hlavne so psami. A dokonca vyjednávame aj sami so sebou, aj keď si to neuvedomujeme.

Stanovujeme pritom ciele, svoju stratégiu, kam ešte môžem ísť, kde sú hranice…aký bude konsenzus, chcem ho vôbec…? Čo je „cez čiaru…“, alebo aj: čo je pod moju úroveň, a v tom lepšom, v duchu teórie hier: čo môže priniesť obom stranám osoh, bez toho, že by ktorákoľvek zo strán musela o niečo prísť…?

Schopnosť vyjednávania je sociálna zručnosť, ktorú si môžeme cvičiť a zdokonalovať. Napríklad aj snahou počúvať ostatných, alebo skôr snahou načúvať ostatným. Ale aj čítaním kníh, pozeraním divadelných hier, umeleckých diel a pod.

Práve dnes som obdržal od druhej strany /kupujúcich/ návrh na ďalšie zníženie ceny, pričom ja zastupujem predávajúcich. Premýšľam, akou cestou sa ďalej vydať pri vyjednávaní. Najprv načúvať a potom skúsiť spoločne vymyslieť spoločný osoh, pričom nikto nestratí. Dá sa to vôbec, keď sa znižuje cena? Dá sa to…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Bruce Mars,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář