(Ne)skrytý význam slov

Dnes jsem si vypomohl se starším článkem, který jsem napsal pro jiný zdroj a dosud má rekordní čtenost. Čím to je? Myslím, že je to tématem. O komunikaci. A vlastně  o takovém malém zázraku v řeči …

…V umeleckých kruhoch prevláda názor, že pri pohľade na nejaký obraz majstra sa nemusíme zákonite pozerať priamo na umenie, tak ako pri pozeraní, respektíve počúvaní koncertu hudby.  Umenie potrebuje k tomu, aby bolo umením:  diváka,  poslucháča,  „konzumenta…“ Inak povedané, že oné umenie vzniká  akoby v priestore niekde medzi, ani nie priamo a bezvýhradne v hlave diváka a ani priamo a bezvýhradne na plátne, či na pódiu. Obdobne to bude fungovať pri komunikácii…

Pochopenie, respektíve zosúladenie sa, alebo naladenie sa dvoch, prípadne viacerých účastníkov komunikácie na „spoločnú strunu“ sa udeje tiež niekde medzi, ani v jednej z hláv protagonistov izolovane. Najskôr v oboch.  Ak chcete v spoločnom vedomí. Alebo v spoločnom podvedomí.

Už vieme, že pri komunikácii je dôležité vedieť jasne formulovať to, čo chceme povedať, odovzdať, informovať a na druhej strane je dôležité to vedieť prijať, zachytiť, pochopiť nielen počúvaním, ale hlavne načúvaním.

Bolo by to však veľmi jednoduché, ak by to bolo práve a len takto.  Keďže sme však zložité bytosti, tak aj zložito komunikujeme a okrem hovorených slov vysielame rôzne signály: gestá, mimické zmeny, /ak prežívame neistotu, tak sa podvedome poškrabeme za uchom, alebo si skrčíme nohy pod seba atď…/

Oproti komunikačnej zložitosti máme možno v genetickej výbave určité istoty potrebné pre prežitie. Napríklad, že prvé slová dieťaťa vo väčšine sveta je podobné slovu mama /máma, mamma, mum, maa…/ a tak nás určite neprekvapí ani výsledok prieskumu, kedy takmer všade sa

1.     ∠Λ<                                                      2.    ⊂∩∪

odpovede pýtaných zhodovali v slovách Takete a Maluma. Mali totiž ľudia z rôznych kútov sveta priradiť jedno z  geometrických tvarov buď ku slovu Takete, alebo ku slovu Maluma.  A odpovede boli takmer totožné: obrázok č.2 ľudia priraďovali zhodne ku slovu Maluma…Voľné asociácie už nechám na vás.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Bruce Mars,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář