Nečestné taktiky v byznysu II.

V minulém článku jsem se zamyslel nad neseriózními taktikami s důrazem na automobilový průmysl.  Dnes se k tématu vracím s obecnějšími taktikami fungujícími v obchodních vztazích.

Nejasné zmluvy: zmluvy sú napísané akoby v Havlovskom  ∗“Ptydepe“. Ide o to, že sa v zmluve vytvorí zámerne neuchopiteľný jazyk, teda sa použije nezrozumiteľná terminológia s cieľom druhú stranu čo najviac zmiasť. Tá si podvedome termíny vysvetlí po svojom, to sa však ukáže neskôr ako taktická chyba.

Nevýhodné zmluvy: zmluva je zjavne, alebo skryto, nevýhodná pre jednu zo strán. Aj keď v zmluve je spravidla odsek o potrebe nevyhnutnej výhodnosti pre obe strany. Keď je už však zmluva podpísaná, tak nastáva problém.

Vyloženie kariet: jedna zo strán vyžaduje od druhej strany urýchlene povedať svoju predstavu  o definovaní zmluvného vzťahu bez toho, že by definovala ten svoj návrh. Je to napríklad markantné pri definovaní si marže. Ak jedna zo strán je tlačená k formulácii bez potrebnej prípravy premyslenia si určitého rozsahu, v ktorom sa chce pohybovať. Tak sa môže stať, že prvá strana bude mať cennú informáciu o druhej strane, a tak ju môže využiť vo svoj prospech.

Vyhrážanie sa: jedna zo strán sa vyhráža konzekvenciami napr. pri nepodpísaní zmluvy.

Odvolávanie sa na tretiu stranu: neseriózna strana vzťahu sa odvoláva napr. na klienta, ktorý nie je tak náročný, alebo platí v hotovosti, je proste lepší…Ide však spravidla o iluzórneho „lepšieho“ klienta.

Akého majú tieto taktiky spoločného menovateľa? Po väčšine ide o nátlak a manipuláciu, čo je de facto agresívne konanie. Nie asertívne! Samozrejme s týmto konaním sa stretávame aj v bežnom neobchodnom každodennom styku. Ale to je už na iný článok. Možno vám napadnú aj ďalšie. Nakoniec aj ja nevychádzam iba  z poznatkov, ktoré som sa naučil, ale žiaľ z bežného života…

Pozn.:Ptydepe: umelý jazyk, ktorý použil vo svojej hre  Vyrozumění (1965)  V. Havel


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, flooy,

freerangestock

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář