Ne, to nestačí…

Čím vším musíme disponovat, abychom byli v podnikání úspěšní? Bude nám stačit mít nápad, název, místo, web … kvalitních lidí …? Ne, pravděpodobně to nebude stačit. Často se říkává o štěstí v podnikání. Ano, i to třeba, ale obávám se že to stále nebude všechno. Nejdůležitější bude kontext.

Ide o to, všetky tie jednotlivé položky potrebné k úspechu, mať vo vzájomnej pozitívnej interakcii. Inak povedané, aby napr. nápad čo najviac korešpondoval s miestom podnikania. Aby napr. názov značky, alebo služby myslel na segment, ktorý chceme osloviť. Aby kvalita ľudí v tíme mala kvalitu potrebnú práve pre danú firmu.

Skúsim to na príkladoch. Mladý „startupista“ dostane nápad vyvinúť aplikáciu pre zdieľané študentské bývanie, ale myslí lokálne iba na mesto v ktorom sám býva, a kde je málo stredných a vysokých škôl. Alebo podnikatelia dostanú nápad na zvážanie detí do školy ekvivalentom žltého amerického autobusu, a nezistia si skutočnosť, že práve v tom istom čase štát z európskych peňazí rozbieha obdobný projekt…

Takýchto príkladov, kedy jednotlivé položky potrebné k podnikaniu, akoby už daný podnikateľ aj mal, ale na ostatné ešte nemyslel, je žiaľ stále dosť.  Nádejný úspešný podnikateľ v takomto prípade akosi pozabudne, alebo nestihne ich zasadiť do kontextu. Doba je zložitá, dostupnosť podnikania stále väčšia a rýchlejšia, a nakoniec aj sila štátu akoby s tým rovnobežne rástla. /Nezabúdajme, aj štát je záujmová skupina…/ A tak oveľa viac, než predtým, sa musíme mať na pozore. A musíme myslieť na kontext. A musíme mať zručnosť vidieť svoje podnikanie zvonka.

A ak budeme vyberať ľudí, nestačia kvalitní, kvalitných je už veľa. Musia mať kvalitu potrebnú presne pre náš typ podnikania. A tak si viem predstaviť aj taký typ firmy, kde paradoxne môžu potrebovať menej flexibilného, staršieho s konzervatívnym myslením…Jeden nikdy nevie…Doba je zložitá…A viete v tom „červenom podnikateľskom oceáne“ sa utopilo už toľko mladých, flexibilných a invenčných…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Chance Agrella,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář