Naratívy riadenia

Naratívy, alebo to, čo je pre opis nejakého deja, osoby a podobne charakteristické.

Naratívom by však nemal byť akýkoľvek konštrukt, ale skôr niečo, čo je skutočne, v našom prípade, pre riadenie, alebo manažment, manažovanie, charakteristické. Od čoho to však bude závisieť?

„Manažovanie je málo uchopiteľné. Manažovanie je hra vyvolených. Manažment je vzdialený tým dole, teda pracovníkom. Manažovať dokáže každý. Manažovanie je vlastne rozkazovanie. Manažér je ten, ktorý kontroluje a dáva príkazy. Riadenie nie je veda. Riadenie nemá pravidlá…“ Na druhej strane môžu byť takisto aj naratívy, ako „riadenie je veda. Riadenie má stanovené pravidlá. Manažér je ten, kto podporuje. Manažér je skromný vizionár. Manažment je rozdielny v štátnych a privátnych firmách. atď. “

Čo z hore uvedeného môže vyplývať a vyplýva? Že sa nám  miešajú konštrukty s naratívmi. Že sa nám  miešajú pocity a racionalita. Že sa nám strácajú jasne stanovené obrysy toho, čo je blízko k realite s tým, o čom sme iba presvedčený, že to jestvuje, ale nemáme o tom dôkaz. Tak nejak fungujú mýty a fabulácie. Nakoniec aj hoaxy.

Prečo sa nám tieto dva prístupy miešajú? Predpokladám, že predovšetkým pre rozdielne nazeranie na svet, teda aj na riadenie. Pre niekoho to bude chiméra, ktorej nerozumejú a nevidia v nej zmysel, kdežto u iných to bude dôležitá súčasť fungovania. Je to dôsledkom nášho rozdielneho kultúrneho nastavenia.

Rád by som fungoval vo svete, kde by boli iba naratívy, ktoré sú dôsledkom nášho kvalitného vzdelania, nadobudnutých konsenzuálnych zručností, kontextového chápania sveta, potom aj dobrých rozhodnutí, skromnosti, no zároveň profesionality.

A tak naratívom pre riadenie môže byť to i ono. A tak pre mnohých odkaz na webe o manažérskej škole bude iba výzvou na reakciu v podobe smejúceho sa smajlíka. Dávam si tú námahu a neraz si pozriem profil dotyčných a verte mi, potvrdzuje sa mi hore napísané, a to, že sú to po väčšine, ako sa zvykne vravieť, absolventi „vysokej školy života…“


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář