Naléhavost změny

Opět po čase jsem se začetl do Kottera a do jeho řízení procesu změny. V nadpisu jsem původně měl termín „potřeba …“

Termín „naliehavosť“ mi však lepšie vystihuje onen stav, ktorý je pre štart zmien zrejme najviac na mieste. Naliehavosť môže v našom prípade ešte predbiehať potrebu. Tá nakoniec je už akýmsi racionálnym vyústením emócie volajúcej po zmene. Kotter píše o vyvolaní vedomia naliehavosti. Ak mám tých správnych ľudí, /pre moju firmu, tých najlepších/, tak za určitých okolností sa môže dostaviť pocit naliehavosti zmeny takmer tímovo. Áno, ako vizionár, tomu môžem dopomôcť obratným usmernením procesov vo firme tak, aby všetci pochopili, že tá zmena je nevyhnutná. Ale áno, to sa udeje, len keď tí moji ľudia sú zmotivovaní, vidia v tom celom zmysel a vedia prečo sme tu, a pozerajú sa aj za obzor udržateľnosti. Inak povedané, stotožňujú sa s firmou, ale iba do miery zachovania si vlastnej integrity.

Kotter v ďalšom kroku spomína vytvorenie „koalície zmeny“, teda tých ľudí, ktorí budú ťahačmi procesu zmeny. No najlepšie bude, ak tá koalícia je celý môj kolektív. Ak ide o väčšiu firmu, bude na mieste, ako píše Kotter, vytvorenie skupiny ľudí.

A čo bude prvoradým cieľom takej skupiny? Hlavne motivovať a komunikovať ciele a spôsoby, ako tú zmenu uchopiť. Teda odkomunikovanie stratégie. A jednotlivých vízií.

Ďalším bodom by mohlo byť postupné zapájanie ľudí a odovzdávanie kompetencií. Teda  zručností potrebných k úspešnej aplikácii zmien.

Kotter spomína krátkodobé víťazstvá. Čo má na mysli? Najpravdepodobnejšie hovorí o potrebe dielčich cieľov, ktoré sa priebežne vyhodnocujú a ktoré dávajú dobrý základ pre ďalšiu motiváciu. Samozrejme, ak sa podaria splniť a ľudia stále vidia zmysel toho čo robia.

Ďalší bod na to logicky nadväzuje. Ide totiž o postupné dopĺňanie pomyselnej skladačky zmien využitím dielčich úspechov.

Kotter proces zmien zakončuje potrebou zahrnutia zmien do firemnej kultúry. To bude mať za následok, že zmeny môžu byť trváce a udržateľné. Nakoniec o to by malo ísť v prvom rade. Zmena iba na chvíľu nie je zmenou…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Ian L,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář