Na všechno být připraven? II

Doporučení, jak nebojovat se změnou, spíše ji uchopit a pochopit a být invenční při řízení rizik budou patrně přínosem. Pojďme se však podívat, proč bychom se měli držet této strategie? Co je za tím …

V riadení rizík, čo sme si už povedali, mali by sme počítať aj s najmenej pravdepodobným vývojom. Je to predovšetkým z dôvodu, že ak sa budeme pozerať na svet okolo nás iba z nášho pohľadu, /cez našu hierarchiu hodnôt, alebo ak chcete „kultúrne nastavenie“/, tak s mnohými rizikami jednoducho nebudeme vôbec počítať. Bude to pre nás  nepredstaviteľné./ Stačí si predstaviť vojenské konflikty na východe Ukrajiny, alebo v Sírii a ich reálne dopady./

Aj preto bude dôležitá zručnosť, pozerať sa na veci nie iba cez vlastný pohľad, /“ z krabice“/, ale aj očami napr. našich konkurentov, zákazníkov, iného segmentu, potenciálnych zákazníkov, iných záujmových skupín a aj obyčajných ľudí. Iba tam, alebo cez ich pohľady môžeme „byť na stope“ rizikám, ktoré by sme inak iba ťažko objavili.

A ako to bude s tým „poučením“ sa z minulosti? Všeobecne platí, že preceňujeme naše skúsenosti. Áno, sú potrebné pre prežitie v širšom poňatí. Mnohokrát nás však zvádzajú k nesprávnym rozhodnutiam, spoliehajúc sa na predošlé postupy. Čo to znamená? Môžeme si to ilustrovať na príklade ľudí utekajúcich pred rýchlo sa šíriacim ohňom v suchom lesnom poraste. Prežil iba ten, ktorý sa nespoliehal na skúsenosť, alebo zažité postupy a neutekal pre ohňom, ale pristúpil k riešeniu originálne. A to tak, že malý kúsok zeme si vypálil, ľahol si a rýchlo šíriaci oheň túto časť obišiel…Čo to znamená? Nové prístupy, invencia, resp. riadenie rizík invenčným prístupom nás môže zachrániť napr. pred krachom…alebo v tomto prípade, pred smrťou…

Zmena a neustále učenie sa. Všetko, o čom som sa už zmienil v súvislosti s náhľadom na zmeny sa bude nejako dotýkať  nášho učenia sa. Naša invencia v prístupoch, naše kontextové chápanie zmien a následné kvalitné budovanie stratégie bude závislé od kvality nášho učenia sa. Svet v ktorom už prúdi také množstvo informácií, resp. také množstvo informačného balastu, vo forme poloprávd a lží, bude vyžadovať naše neustále učenie sa. Predovšetkým cez hľadanie súvislostí. Aby sme vedeli odlišovať a spájať.

Úspešné podnikanie sa tak stáva vedou bez ohľadu na rozsah. Podnikatelia už musia byť nielen technicky zdatní, osobnostne vyzretí, ale musia byť predovšetkým bádateľmi a mať na pamäti že aj silnejšie zamávanie motýlím krídlom môže spustiť zmenu v počasí o stovky kilometrov ďalej…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář