Na kvalitním výběru záleží

Na kvalitním výběru záleží

Na kvalitním výběru zaměstnanců bude zřejmě záležet víc než na mírném růstu tržeb…

Je vôbec možné, aby sme dávali do súvisu a porovnávali rast tržieb a kvalitný výber zamestnancov? Zrejme áno. Už aj preto, že ak zamestnancov vyberáme nekvalitne a oni sa potom „neosvedčia“, nám potom začnú naše tržby postupne klesať. A naostatok sa začnú strácať peniaze aj v neustálom zacvičovaní nových a nových ľudí. Nakoniec, musím konštatovať, že je ekonomicky spravodlivé, že ak si firma netrúfa na kvalitný výber, bude zákonite  niesť za to následky.

Aké sú formy, prejavy, /symptómy/ takého nekvalitného výberu? Ten najzákladnejší symptóm je: ak firma, v tom horšom prípade, sám manažér predpokladá, že sám vyberie najlepšie toho vhodného kandidáta. Z ďalších prejavov takého nekvalitného výberu môže byť, ak ľudia, ktorí vyberajú nie sú jednotní, nie sú pripravení a tímovo zohratí. Z ďalších prejavov môže byť, ak sa kandidát posudzuje viac cez emócie tých, ktorí vyberajú. Inak povedané, dá sa viac na vzhľad, vek, stav, resp. sa podvedome prenáša to, čo nemá spracované samotný posudzovateľ.  Môže sa to prejaviť napríklad tým, že sa vyberie kandidát, ktorý by mohol dobre fungovať ako, v prenesenom slova zmysle, poslušný syn, alebo dcéra. Alebo sa k výberu pristupuje s určitým kalkulom. Napr. vyberie sa kandidát, ktorý nie je až tak vzdelaný, a nemá ani dostatok zručností, lebo môže byť lacnejší. Tých príkladov je žiaľ nespočetné množstvo. Ešte sa k tejto téme vrátim.

Nezabúdajme na fakt, že kvalitný výber je závislí v prvom rade na kvalite tých, ktorí vyberajú. A ich kvalita nemusí byť automaticky daná, už len preto, že sú to  oni, ktorí vyberajú. V našej kultúre máme predstavu, že to tak musí fungovať. A ono to tak nefunguje.

No a keď sa nový človek zle vyberie, následky sa dostavia čoskoro. Buď sám odchádza, alebo je prepustený a to stojí peniaze. Pre malé firmy, ak sa výbery robia častejšie nekvalitne, to môže byť paradoxne, nie úspora, ale ich skorý koniec. Aj preto som dal na začiatku príspevku do súvisu kvalitu výberu a rast tržieb. Ono to spolu súvisí viac než sme si ochotní pripustiť.


Zdroj obrázku: Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, www.freerangestock.com

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář