Motivace bez peněz?

Pro mnohé manažery motivace se rovná pouze finanční odměna. A to často bez výkonnostní složky…

Často sa stretávam s presvedčením  mnohých riadiacich pracovníkov a majiteľov firiem, že fluktuácia nie je problém vedenia, ale fluktujúcich zamestnancov. Nie je to tak dávno, čo som čítal článok v jednom slovenskom denníku, kde si manažér sťažuje na vysokú fluktuáciu a nevie, kde sa robí chyba.

Predovšetkým treba povedať, že fluktuácia spravidla bývava problémom nie ani tak zamestnancov, ako spôsobu vedenia, resp. motivačnej metodiky /politiky, nastavenia/ tej ktorej firmy. Na margo toho, personálne agentúry, ktoré hodnotia uchádzača o zamestnanie, by mali potom skôr zisťovať ani nie tak počet zamestnaní, ktorými dotyčný prešiel, ako skôr, čo je pre toho ktorého uchádzača motiváciou… Je to mimochodom jedno z mnohých klišé agentúr. O ďalších som písal aj v blogu na stránkach časopisu Trend.

Tak sa pozrime na motivačné faktory: iste je to aj odmena, mimochodom veľmi dôležitý nástroj motivácie, ale nie jediný, a nie najdôležitejší! A ak máme hovoriť o odmene ako rovnocennom faktore, tak by mal minimálne obsahovať aj výkonnostnú zložku, resp. aj ďalšie, dostupné, už podľa typu firmy, napr. vernostná zložka a pod.

Ostatné motivačné faktory:

  • pracovné prostredie: hygiena, psychohygiena, podmienky, spolupracovníci, vzťahy, komunikácia, flexibilná pracovná doba, práca z domu…,
  • možnosť rásť: napredovanie, vidieť, čo môže byť o rok, o dva, vzory,
  • možnosť učiť sa: súvisí s možnosťou rásť,
  • možnosť realizovať sa: mať možnosť uplatňovať svoje zručnosti, schopnosti a vedomosti,
  • mať zmysel: vidieť a chápať zmysel toho, čo robím, prečo to robím, čo je cieľom práce

Takmer všetky hore uvedené sa dostali v podrobných výskumoch pred samotnú odmenu. Samozrejme, ju akosi nemožno dávať do nejakého poradia. No v každom prípade, bez prítomnosti hore spomenutých faktorov sa samotná odmena stáva bezzubým nástrojom. A tak skôr či neskôr prestáva byť motivačným faktorom a aj paradoxne za predpokladu neustáleho zvyšovania odmeny dochádza ku fluktuácii. A manažérom tak postupne odchádzajú tí najlepší.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, TomasAdomaitis, 

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář