Mít rád firmu i zákazníky

Na první pohled a poslech to vypadá být triviální, banální, jednoduché. No jasně, vždyť firmu mám rád, i zákazníky … Opravdu, mám je rád?

Za tým jednoduchým konštatovaním: „mať rád“ sa skrýva v biznise viac než sme si schopní pripustiť.

Mať rád svoju firmu, samozrejme, nielen ako manažér, je predovšetkým mať rád ľudí v nej. Vedieť im načúvať, teda byť empatický. Byť stotožnený s poslaním, víziou. Stotožniť sa s cieľmi, budovať stratégiu a veriť jej. Byť presvedčený o potrebnosti jestvovania firmy a vidieť za horizont. Teda, vedieť si predstaviť firmu a ľudí v nej o desať ,  dvadsať rokov. Ak  ste manažér, tak práve takto budete inšpiráciou pre ľudí vo vašom okolí. Inak povedané, takto máte potenciál byť tým skromným, ale zároveň motivujúcim profesionálom, ktorého okolie označuje za vizionára.

Motivujúcim budete pre okolie predovšetkým vtedy, keď firme a ľuďom v nej veríte aj v ťažkých časoch. To znamená, aj v prechodných obdobiach, napr. poklesu odbytu. Aj vtedy ste si istý sám sebou, ľuďmi vo firme, a potrebnosťou vytrvať a zvíťaziť.

A ako to je so zákazníkmi? Vašim vzťahom ku nim? Jednoduchý príklad: koľkokrát ste už mali onen pocit v službách, že nie ste vítaným, že vlastne otravujete…O tom to je, v tých firmách to nefunguje. Poviete si, čašník nemá dneska dobrý deň, alebo že má málo zaplatené, tak sa ani nemôžeme čudovať, že je nevrlý. Nie! Omyl! To je zle fungujúca firma. Kvôli niečomu nemajú radi zákazníkov. Najskôr preto, lebo si vzájomne neveria, prevádzkár neverí svojim ľuďom, atď…atď. A vy, ako zákazník ste rukojemníkom a už sa tam nevrátite.

Zákazník, aj potenciálny, je akoby súčasť firmy, a vy, ak chcete uspieť musíte im veriť. Byť k  nim empatický. Mať v tom výdrž. A najlepšie je, ak svojich zákazníkov viete do fungovania firmy nejakým spôsobom zapojiť. Aj takto vznikajú pozitívne vzťahy. Dôvera. A to je už len kúsok od spoločného úspechu. Áno, v tom našom biznise, musia byť úspešní aj zákazníci, nielen my, ako firma. Predovšetkým oni musia mať dojem víťazstva napr. z výhodného nákupu, či využitia kvalitnej služby. O tom  je udržateľnosť nášho fungovania.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, rawpixel,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář