Mít právo být mimo síť

Na jedné straně se už většina komunikace, a tím i tok informací odehrává na síti. Ale na druhé straně se stále více hovoří o právu být mimo síť ..

Diskusie na túto tému sa vedú už nejaký čas. Keď som mal možnosť pred pár dňami počuť, že sa o tom diskutuje už aj na európskej úrovni, tak som spozornel. Aj preto sa pokúsim o kratučkú esej na túto tému.

Na jednej strane je vývoj, ktorý napreduje skokovo. My, čo bude tá druhá strana:  ľudia, občania, a možno ani firmy, či samotné štáty, nie sme tak úplne pripravení. Vlastne, to ani nemôžeme byť. Ide iba o to, ako sa nastavíme, a či vieme byť flexibilní. A takto a práve tu môžu vznikať  trecie plochy, alebo úzke hrdlá. Nastáva totiž nesúlad, nekompatibilita, neschopnosť sa prispôsobiť.

Tým úzkym hrdlom môžu byť v prvom rade naše ústavné práva. Veď môže my niekto diktovať, akým spôsobom mám komunikovať? Ďalším úzkym hrdlom je, že štát si privlastňuje rozhodovanie v tejto oblasti a tak napr. vznikla povinnosť konateľov firiem na Slovensku komunikovať cez elektronickú schránku. No a k tomu je povinnosť byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu. Predpokladám, že vlastne takto dochádza k porušeniu ústavných práv, alebo aspoň k jej prekrútenému výkladu. Úzkym hrdlom môžu byť aj skupiny obyvateľstva, ktoré z nejakých dôvodov, budú mať sťažený prístup ku elektronickej komunikácii: chorí, starší, menej majetní. Zatiaľ, nevšimol som si, že by štát mal tendenciu vytvárať výnimky…ono, bolo by to ťažko realizovateľné a bolo by to v konečnom výsledku ešte horšie.

Ja, ako manažér si uvedomujem, že byť mimo siete a nekomunikovať v dnešnej dobe elektronicky, už nie je možné. Pravdepodobne by sa obchodovanie veľmi rýchlo zvrtlo a prepadlo. No v každom prípade dostáť svojho práva a mať vôbec možnosť byť out, byť mimo siete a pritom nebyť pokutovaný, alebo inak štátom trestaný, sa mi zdá dôležité. Čo myslíte?

Ale áno, byť na sieti je lacnejšie, rýchlejšie…ale pozrime sa na to v kontexte. Ide predsa o slobodu…na prvom mieste…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Chance Agrella,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář