Miléniový zaměstnanec, jak na něj? I.

Čas od času se vyskytne článek nebo příspěvek v médiích o generaci X, Y, Z …. o miléniových dětech. Mnozí z této generace jsou již v pracovním procesu. A mnozí již založili a vedou moderní firmy … a my jsme se jaksi zasekly a stále nechápeme oč tu běží.

Moderné technológie, rýchlo sa meniaca doba, neustály tok informácií. A máme tu generáciu tridsiatnikov, dvadsiatnikov, alebo aj ľudí narodených okolo prechodu na nové tisícročie, ktorí nám akosi nechcú zapadať do žiadnej kolónky,…tabuľky…a definície. To je samozrejme odľahčene povedané a je to iba z pohľadu od nás, tzv. dospelých…“staršej“, alebo možno konzervatívnejšej generácie.

No veď práve: to že nám táto generácia akosi nezapadá v našom konzervatívnom náhľade na svet a možno aj podnikanie, je práve dôsledok tých hore spomenutých rýchlych zmien. Rýchlo dostupných informácií, možnosti študovania aj na diaľku a možnosti viesť a tvoriť aj vo virtuálnom priestore.

Schválne som napísal v názve, ako na takéhoto zamestnanca…? V prvom rade, nebude sa iba on prispôsobovať nám. My spoločne sa musíme prispôsobiť novým pravidlám rýchlych zmien a technickému rozvoju. Prichádza čas, keď to stále menej a menej bude o kvantite. O zabehaných postupoch, o zakonzervovaných pracovných pozíciách…miesta výkonu práce, bonusoch, odmene.

Ak nejakým spôsobom narážame na slabú motiváciu takéhoto zamestnanca, môže byť problém aj v našom, resp. firemnom nastavení. Musíme vedieť a byť ochotní ponúknuť flexibilnejší model: voľný pracovný čas, flexibilný výkon práce, veľký priestor pre nápady, teda samostatne organizovanú prácu a hlavne, a to podčiarkujem, odmenu dômyselne rozdeliť na pevnú, výkonnostnú zložku a možno ešte nejakú, ktorá bude mať za úlohu ďalej motivovať…Niektorí manažéri môžu namietať, že veď všetko to už ponúkame…

…Hore spomenuté bonusy, plus ďalšie, ako mobil, PC, tlačiareň…auto…týždeň dovolenky naviac.., alebo tak moderný „sick days“…už pre túto generáciu je samozrejmosť, potrebná k výkonu práce. My im budeme musieť vedieť skôr ponúknuť zmysel toho čo robia, rast…možnosť sa podieľať na kreovaní a smerovaní firmy, spolutvoriť stratégiu, zdielať riadenie…môcť zdielať nápady a komunikovať virtuálne, aj cez sociálne siete a pod…vedieť ich názorom načúvať, nielen ich mechanicky počúvať…

Vieme sa týchto, pre nás, samozrejmostí v riadení vzdať v prospech motivácii mladej generácie zamestnancov? Ak nie, istoty typu, že nám do toho mladí „nezasahujú“ zostanú. Ale to bude asi tak všetko…Bez motivácie nie je výkon. A bez výkonu nie je obrat ani zisk.A bez zisku nie je rast…

Samozrejme, nie každý, len preto že patrí do miléniovej generácie, bude mať rovnako veľký potenciál. Je však na nás, aby sme mali zručnosť ten potenciál odhaliť a vylepšovať.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář