Metoda Log frame

Při projektovém řízení se mi osvědčila metoda Log frame / logický rámec. / Nejen z důvodu, že to byl jeden z nástrojů, který jsem si musel vyzkoušet během studia MBA, ale i proto, že se mi dobře osvědčil i ve firmě.

Aj keď na prvý pohľad je to pomerne zložitá metóda, neskôr, keď už začnete podľa nej robiť nejaký projekt, sa Vám bude javiť ako niečo prirodzené. Ako niečo, čo je Vám vlastne nápomocné a logické vo svojej postupnosti.

Základom Log framu sú:

  • Hierachia cieľov-Cieľ-  Účel- Výstupy- Činnosti
  • Overiteľné ukazovatele
  • Prostriedky overenia
  • Predpoklady- riziká
  • Zodpovednosť- načasovanie

a na konci prehlásenie, že Projekt je riadený, samozrejme, ak sa vieme reálne presvedčiť, že je skutočne riadený..

Dobre. Čo to však všetko v reáli znamená, alebo môže znamenať? Predovšetkým to, že pomocou tejto metódy sa ľahšie dopracujete k úspešnému ukončeniu projektu. Alebo inak povedané, že na konci projektu bude zmena k lepšiemu. Tá zmena bude udržateľná a že všetko to docielime efektívne a flexibilne. Riziká nás neprekvapia, lebo s nimi budeme vedieť pracovať a pridanou hodnotou môže byť dokonca aj zmena kultúry vo firme, rep. také nové nastavenie procesov, ktoré nás potiahne vpred a budeme lepší v očiach našich zákazníkov, resp. aj konkurencie.

V budúcom príspevku sa pozrieme bližšie na proces tejto metódy. Inak metóda vznikla niekedy v 70.rokoch minulého storočia, a mnohé firmy o nej, žiaľ doteraz vôbec nepočuli…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Mark Sylvester,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář