Mentorink

Mentorink učení

Jsou zásady mentorinku aktuální i v současné době? Zřejmě i oni se budou muset přispůsobit…

Mentoring ako jedna z metód pomoci ľuďom vo firmách a samotným firmám sa stáva čoraz populárnejšou.  O čo vlastne pri mentoringu ide a kto sú tí „kúzelníci“, ktorí by mali vedieť robiť mentoring?

Pri mentoringu ide predovštkým o to, aby človek vedel, /mal zručnosť/ prevziať, stotožniť sa a ďalej rozvíjať určité zručnosti, vedomosti, schopnosti. Získal kompetencie k tomu a mal to aj chuť robiť. A mentor, keďže bude tiež iba človek, ktorý tým niekedy prešiel, nebude vonkoncom žiadny kúzelník a naostatok tiež bude musieť na sebe neustále pracovať.

Ešte nedávno sa na mentorov pozeralo ako na niekoho, kto sa akoby so svojimi schopnosťanmi bol  býval narodil…/Práve dnes som videl bilbord, kde pozývajú ľudí na stretnutie s americkým mentorom a koučom. Celé to však vyznieva, ako nejaká tajná seansa s čarodejníkom…/ Ono to však bude trocha inak…./

Mentor je ako učiteľ, ktorý však tiež potrebuje svojho učiteľa, supervízora a ten tiež a tak ďalej…kto z nás už nepotrebuje viesť a nepotrebuje spätnú väzbu?…Ja viem, odľahčene povedané…politici…a učitelia…

Tak teda kto vlastne potrebuje mentora? Myslím si, že každý z nás…

Vychádza mi z toho potom konštatovanie: že každý z nás môžeme byť pre niekoho mentorom, a zároveň každý z nás nejakého mentora niekde má… Ostáva nám potom  k tomu, aby sme boli skutočne vzdelanostná a učiaca sa komunita, nájsť tých svojich žiakov a zároveň svojich učiteľov…

Ja som  si už tých pár svojich žiakov a učiteľov našiel…to je vám ale pocit!


Zdroj obrázku: sattva/FreeDigitalPhotos.net

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář