Mentální mantry

Naše jednání a rozhodování ovlivňují do značné míry mentální bariéry, nastavení, nebo „mantry“.

  • Veľa zo skvelých myšlienok sa nepresadí v praxi, lebo jestvujú „mentálne modely“
  • Aj komunikácia s ďalšími ľuďmi môže slúžiť k tomu, aby sme tomu predchádzali a to tak, že: odhaľujeme, preverujeme a zlepšujeme naše predstavy o fungovaní vecí okolo nás
  • To je základ pre učiacu sa organizáciu
  • Sociálna interakcia, ako jeden z nástrojov spoločného učenia sa
  • Mentálne modely tvoria mnohokrát aj naše rigidné a praxou neoverené názory a predstavy. Sú to mantry, ktorými sa riadime. Potrebujeme mať istotu v tom našom živote a naostatok aj presvedčenie, že nie my sme riadený, ale naopak, že my riadime. A ešte: mentálnymi modelmi si ľahšie vieme sami pre seba vysvetliť zložitosť sveta, resp. naše jednanie.

Oné mantry sa tvária, že je to to, čo sme sa naučili a že nás k tomu vedú skúsenosti. Lenže vychádzať iba zo skúsenosti nebude najvhodnejšie. Pri mantrách o ktoré sa tak radi opierame však robíme chyby. Najčastejšími sú, že:

  • zovšeobecňujeme
  • preceňujeme silu jednorázovej skúsenosti
  • neriadime sa faktami
  • neoverujeme si fakty
  • preceňujeme trendy a väčšinový názor

Ono, to všetko platí aj pre nás, ako manažérov. A deje sa to aj v našich organizáciách, nielen v našom súkromí..


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, typexnick,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář